Nieuws

Warmterecuperatie bij koelinstallaties

Bij het koelen van landbouwproducten, zoals witloofwortels, komt heel wat restwarmte vrij die op veel bedrijven nog verloren gaat. Het hergebruiken van deze restwarmte kan een significante besparing betekenen op de energiefactuur van landbouwers met koelcellen. Om te berekenen hoeveel een warmterecuperatie op een jaar voor de landbouwer kan opbrengen, monitorden we de prestaties van een dergelijk systeem. 

Thermische isolatie van een belichtings- en isolatiescherm

Energiedoeken worden al langer in verschillende teelten gebruikt om de warmte in de serre te houden. Het Proefstation voor de Groenteteelt en Thomas More evalueerden de meerwaarde van een bijkomend belichtingsdoek op energiebesparing en de manier van telen in een hydroteelt van sla. 

Brandstofverbruik bij een aantal veldbewerkingen (deel 2)

Op Hooibeekhoeve, het praktijk- en voorlichtingscentrum voor melkveehouderij, voedergewassen en plattelandsontwikkeling van de provincie Antwerpen, worden sinds vele jaren praktijkproeven rond voedergewassen aangelegd. Sinds enkele jaren beschikt Hooibeekhoeve over een trekker (New Holland T6.175 AC) waarbij o.a. het brandstofverbruik kan uitgelezen worden. In dit artikel bekijken we het brandstofverbruik bij het het frezen van groenbedekkers en bij het zaaien van triticale na verschillende voorafgaande bodembewerkingen.

Vlokkere kropsla met meer verrood licht

Hydrocultuur van sla is een heel intensieve en efficiënte manier van sla kweken. Om deze efficiëntie in de winter te behouden, wordt hydrocultuur sla standaard belicht. Hiervoor gebruikt men traditioneel hogedruk natriumlampen. Deze verbruiken echter meer energie dan led lampen. Kropsla telen onder het standaard led spectrum (5% blauw en 95% rood) is echter moeilijk, de sla groeit dan te compact. Omdat we weten dat verrood licht voor strekking zorgt, hebben we op het Proefstation voor de Groententeelt kropsla en Lollo Rossa geteeld onder 80µmol led licht (5% blauw en 95% rood) met 1,5% tot 10% toegevoegd verrood licht.

Brandstofverbruik bij een aantal veldbewerkingen (deel 1)

Op Hooibeekhoeve, het praktijk- en voorlichtingscentrum voor melkveehouderij, voedergewassen en plattelandsontwikkeling van de provincie Antwerpen, worden sinds vele jaren praktijkproeven rond voedergewassen aangelegd. Sinds enkele jaren beschikt Hooibeekhoeve over een trekker (New Holland T6.175 AC) waarbij o.a. het brandstofverbruik kan uitgelezen worden. In dit artikel gaan we dieper in op het brandstofverbruik bij zaaibedbereidingen bij maïsteelt voor respectievelijk niet-kerende en kerende grondbewerkingen.

Nieuwsbrief

Enerpedia op Facebook

c

Enerpedia op Twitter

Laatste documenten