Nieuws

Ethyleen of NOx in de serre? Schep tijdig een luchtje!

Door CO2 afkomstig uit rookgassen in de serre te brengen, vergroot het risico dat de schadedrempels voor NOx en ethyleen worden overschreden. De effecten hiervan zijn niet steeds duidelijk zichtbaar en dikwijls sluimerend aanwezig. Om groeiremming te vermijden, is het belangrijk om bewust te streven naar CO2 van optimale kwaliteit en eventueel tijdig te luchten. Binnen het GLITCH-project werd een uitgebreide monitoringscampagne opgezet om de luchtkwaliteit op verschillende bedrijven in kaart te brengen. Zo krijgt men inzicht in de verschillende concentraties die in de praktijk in een serre voorkomen en in de factoren die deze waarden beïnvloeden.

Agrivoltaics: tegelijk peren én stroom oogsten

Landbouwbedrijven zijn zich al lang bewust van het potentieel om positief te kunnen bijdragen aan de energietransitie. Zelf duurzame energie produceren via zon en wind kan bovendien de energiekosten van het bedrijf drukken en voor extra inkomsten zorgen. Agrivoltaics voegt daar een nieuwe mogelijkheid aan toe, waarbij we op de velden niet alleen gewassen telen, maar ook nog eens energie kunnen oogsten én onze gewassen beter kunnen beschermen tegen vorst of zonnebrand. 

Meer kilo's met minder energie dankzij full-led met verrood

Door SON-T lampen te vervangen door led-belichting kan de energie-efficiëntie van de belichte tomatenteelt worden verhoogd. In de praktijk zien we twee soorten belichtingssystemen met led: hybride belichting waarbij led wordt gecombineerd met SON-T en full led. Het proefstation voor de Groenteteelt vergeleek beide systemen met standaard SON-T in een teelt van tomaat.

DynaGrow: het digitale belichtingshulpje

De introductie van bijbelichting in serres was een echt kantelpunt, maar kunnen we hiermee ook slim sturen en meer uit minder halen? De resultaten van een belichtingsproef in hydrosla met DynaGrow, een intelligente sturingstool waarmee we de energie-efficiëntie van een belichte teelt trachten te verhogen, waren alvast veelbelovend. Afgelopen belichtingsseizoen konden we hiermee op het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt te Oost-Vlaanderen goedkoper belichten terwijl we een minstens even goed teeltresultaat behaalden als op de klassieke manier.

Dubbele energiewinst met verrood licht in komkommer

Het areaal belichte komkommerteelt breidt in België en Nederland verder uit. Vaak nog onder SON-T, maar steeds meer in combinatie met led. Dit levert een belangrijke energiebesparing op omwille van het lagere elektriciteitsverbruik van led lampen. De volgende stap is een transformatie naar full led-belichtingssystemen. Om dat te bewerkstelligen is een uitbreiding van het lichtspectrum met verrood noodzakelijk. Belangrijk daarbij is om teelttechniek en klimaat af te stemmen op die transformatie. Zo kan op korte termijn via een succesvolle overgang naar led een sterke reductie van de energieconsumptie worden bekomen.

Nieuwsbrief

Enerpedia op Facebook

c

Enerpedia op Twitter

Laatste documenten