Nieuws

Einde van de groenestroomcertificaten voor zonnepanelen

De Vlaamse Regering heeft een nieuwe investeringssteun voor middelgrote PV-installaties (40 kW – 2000 kW) voorgesteld ter vervanging van de groenestroomcertificaten (GSC) vanaf 2021. Analoog aan de subsidie voor kleine en middelgrote windturbines (10 kW tot 300 kW) zal de steun via een call-systeem gebeuren. 

Nieuwe premie voor kleinschalige zonnepaneelinstallaties

Fotovoltaïsche zonnepanelen met een omvormervermogen kleiner of gelijk aan 10 kVA kunnen niet langer gebruik maken van het principe van de terugdraaiende teller indien ze in dienst genomen worden na 1 januari 2021. Omdat deze maatregel de rendabiliteit van deze installaties bij kleine verbruikers negatief beïnvloedt, heeft de Vlaamse Regering een nieuwe investeringspremie in het leven geroepen om de investering in een kleine installatie terug te verdienen in 10 jaar.

Warmterecuperatie bij koelinstallaties

Bij het koelen van landbouwproducten, zoals witloofwortels, komt heel wat restwarmte vrij die op veel bedrijven nog verloren gaat. Het hergebruiken van deze restwarmte kan een significante besparing betekenen op de energiefactuur van landbouwers met koelcellen. Om te berekenen hoeveel een warmterecuperatie op een jaar voor de landbouwer kan opbrengen, monitorden we de prestaties van een dergelijk systeem. 

Thermische isolatie van een belichtings- en isolatiescherm

Energiedoeken worden al langer in verschillende teelten gebruikt om de warmte in de serre te houden. Het Proefstation voor de Groenteteelt en Thomas More evalueerden de meerwaarde van een bijkomend belichtingsdoek op energiebesparing en de manier van telen in een hydroteelt van sla. 

Brandstofverbruik bij een aantal veldbewerkingen (deel 2)

Op Hooibeekhoeve, het praktijk- en voorlichtingscentrum voor melkveehouderij, voedergewassen en plattelandsontwikkeling van de provincie Antwerpen, worden sinds vele jaren praktijkproeven rond voedergewassen aangelegd. Sinds enkele jaren beschikt Hooibeekhoeve over een trekker (New Holland T6.175 AC) waarbij o.a. het brandstofverbruik kan uitgelezen worden. In dit artikel bekijken we het brandstofverbruik bij het het frezen van groenbedekkers en bij het zaaien van triticale na verschillende voorafgaande bodembewerkingen.

Nieuwsbrief

Enerpedia op Facebook

c

Enerpedia op Twitter

Laatste documenten