Nieuws

Brandstofverbruik bij een aantal veldbewerkingen (deel 2)

Op Hooibeekhoeve, het praktijk- en voorlichtingscentrum voor melkveehouderij, voedergewassen en plattelandsontwikkeling van de provincie Antwerpen, worden sinds vele jaren praktijkproeven rond voedergewassen aangelegd. Sinds enkele jaren beschikt Hooibeekhoeve over een trekker (New Holland T6.175 AC) waarbij o.a. het brandstofverbruik kan uitgelezen worden.
In een vorig E-zine gaven we al de brandstofverbruiken mee van zaaibedbereidingen bij de teelt van maïs. U kan het artikel nog steeds terugvinden op de website van Enerpedia via deze link.
Met dit artikel willen we nog enkele brandstofverbruiken meegeven van veldbewerkingen die de voorbije jaren met bovenvermelde tractor zijn uitgevoerd, namelijk voor het frezen van groenbedekkers en voor het zaaien van triticale na verschillende voorafgaande bodembewerkingen.

Vlokkere kropsla met meer verrood licht

Hydrocultuur van sla is een heel intensieve en efficiënte manier van sla kweken. Om deze efficiëntie in de winter te behouden wordt hydrocultuur sla standaard belicht. Hiervoor gebruikt men traditioneel hogedruk natriumlampen. Deze verbruiken echter meer energie dan led lampen. Kropsla telen onder het standaard led spectrum (5% blauw en 95% rood) is echter moeilijk, de sla groeit dan te compact. Omdat we weten dat verrood licht voor strekking zorgt, hebben we op het Proefstation voor de Groententeelt kropsla en Lollo Rossa geteeld onder 80µmol led licht (5% blauw en 95% rood) met 1,5% tot 10% toegevoegd verrood licht.

Brandstofverbruik bij een aantal veldbewerkingen (deel 1)

Op Hooibeekhoeve, het praktijk- en voorlichtingscentrum voor melkveehouderij, voedergewassen en plattelandsontwikkeling van de provincie Antwerpen, worden sinds vele jaren praktijkproeven rond voedergewassen aangelegd. Sinds enkele jaren beschikt Hooibeekhoeve over een trekker (New Holland T6.175 AC) waarbij o.a. het brandstofverbruik kan uitgelezen worden.
In dit artikel willen we alvast enkele brandstofverbruiken meegeven van veldbewerkingen die de voorbije jaren met deze tractor zijn uitgevoerd, met name voor zaaibedbereidingen bij maïsteelt voor respectievelijk niet-kerende en kerende grondbewerkingen.

Overheid controleert niet-aangemelde zonnepanelen

De Vlaamse overheid spoort stelselmatig zonnepanelen op die niet zijn aangemeld. Voorkom een boete en meld je zonnepanelen aan bij je netbeheerder. 

Boer en buurt werken samen in energiecoöperatie

Zonnepanelen. Daarin zag Wim Kenis wel heil om zijn energiefactuur naar beneden te krijgen. Maar dat bleek niet de beste oplossing. Coöperatie Zonnewind leverde hem alternatieven. Anderhalf jaar en enkele grote investeringen later verbruikt hij 18.000 kWh op jaarbasis minder. Dat is gelijk aan het energieverbruik van vijf gezinnen.

Nieuwsbrief

Enerpedia op Facebook

c

Enerpedia op Twitter

Laatste documenten