Nieuws

Het klimaat op dierniveau verbeteren in de pluimveestal

Een ééndagskuiken van 40 à 45 gram groeit op minder dan 6 weken tot een slachtgewicht van ca. 2,5 kg. De warmtebehoefte en vereiste ventilatie variëren in deze periode voortdurend. In de pluimveestallen beschikken we over klimaatregelaars die het stalklimaat automatisch kunnen sturen met behulp van sensoren en curves.

LED verlichting in melkveestallen?

Leveranciers bieden tegenwoordig LED verlichting voor stallen aan, maar niet alle types LED zijn geschikt voor hoge stallen. Om een goede keuze te maken, hou je best rekening met de lichtbehoefte, aangepaste armaturen en de mogelijkheid tot het dimmen van de lampen.

LEDs in slateelt: een positief verhaal

Bijbelichten in de slateelt tussen de herfst en de lente garandeert het jaarrond aanleveren van verse kroppen. Dit gebeurt standaard met hogedruknatriumlampen (SON-T) die naast licht ook een niet te verwaarlozen hoeveelheid warmte uitstralen. Deze warmtestraling kan op zijn beurt oogstverliezen veroorzaken onder de vorm van rand. LEDs daarentegen zijn efficiënter in hun omzetting van elektrische energie in lichtenergie en stralen als dusdanig weinig warmte uit naar het gewas. Er vallen dus twee vliegen in één klap te slaan met LED-belichting.

Alternatieven voor de gloeilamp in de aardbeiteelt

In de teelt van aardbeien speelt stuurlicht een cruciale rol om dormantie te doorbreken wanneer de planten onvoldoende koude hebben gekregen. Zeker bij doorteelten en vroege stookteelten is dit noodzakelijk voor voldoende strekking van de plant. Nu de gloeilamp van de markt is verdwenen,  hebben aardbeitelers nood aan waardige alternatieven. Fabrikanten ontwikkelen wel nieuwe lampen, maar werken deze goed in de praktijk? En hoe zit het met het energieverbruik?

LEDs in de tomatenteelt: feit of fictie?

Dankzij assimilatieverlichting hebben we een nieuwe stuurfactor in de hand voor de tomatenteelt. We kunnen het buitenlicht aanvullen met kunstlicht op de momenten dat de plant het kan gebruiken. Maar bij deze nieuwe mogelijkheden komen ook nieuwe vragen. Wanneer wordt dat extra licht het best benut? Voor welke installatie moet er gekozen worden? Hoe moet de klimaatsturing daarop afgesteld worden? Om op deze vragen een antwoord te bieden zijn de praktijkcentra twee jaar geleden met belichtingsonderzoek gestart. Zo wordt onder meer bekeken welke meerwaarde LED belichting kan bieden.

Nieuwsbrief

  • Heeft u een vraag?

    Contacteer ons via de medewerkers of via het formulier op de contactpagina!

Enerpedia op Facebook

c

Enerpedia op Twitter

Laatste documenten