Nieuws

Aangepaste temperatuurinstellingen: meer energiebesparing maar ook meer voetzoolletsels

In een eerder onderzoek stelde het Proefbedrijf Pluimveehouderij vast dat 14% energie bespaard kan worden door een lagere staltemperatuur in te stellen tijdens de volledige vleeskuikenronde. Van oktober 2018 tot maart 2019 bekeek het Proefbedrijf tijdens drie rondes of er nog meer energie bespaard kon worden door de verlaagde staltemperatuur te combineren met een aangepaste instelling van de klimaatcomputer. Ook het effect hiervan op voetzoolletsels werd in kaart gebracht.

Verlaagde staltemperatuur kan de energiekost tijdens een vleeskuikenronde verlagen

Warmte is één van de basisbehoeften van eendagskuikens. De opwarming van de vleeskuikenstal betekent voor een pluimveebedrijf echter een groot energieverbruik. Het Proefbedrijf Pluimveehouderij stelde vast dat 14% energie bespaard kan worden door een lagere staltemperatuur in te stellen tijdens de volledige ronde. Het negatief effect op voetzoolletsels bleef beperkt.

Eerste resultaten belichtingsproeven Smartgreen

Een jaar geleden ging het project SmartGreen van start. In dit Interreg VB project (North Sea Region Programme) staat duurzame en energie-efficiënte glastuinbouwproductie centraal. Eén van de middelen om de glastuinbouw te verduurzamen is het gebruik van LED licht. Het PCS zoekt samen met partners uit onder andere Duitsland, Denemarken, en Noorwegen naar oplossingen binnen het belichtingsthema. Van enkele proeven zijn de resultaten al beschikbaar voor de sierteeltsector.

Vorstbestrijding in de fruitteeltsector

Het FROSTinno onderzoeksproject steunt fruittelers bij de keuze van vorstbestrijdingstechnieken en nachtvorstmeetsystemen.

Belichting volgens DLI in hydrosla: besparen of meerproductie?

Het DLI-concept is gebaseerd op de dagelijkse lichtbehoefte van het gewas voor een optimale fotosynthese. In een proef in het najaar van 2018 werd deze aanpak vergeleken met een klassiek vast belichtingsschema voor de belichte teelt van hydrosla. Uit de resultaten bleek dat belichten volgens DLI het elektriciteitsverbruik met bijna 45% deed dalen, maar ook de opbrengst daalde met 10%.

Nieuwsbrief

Enerpedia op Facebook

c

Enerpedia op Twitter

Laatste documenten