Nieuws

Energieverbruik in de varkenshouderij

In kenniscoöperaties steken landbouwers de koppen bij elkaar om samen te groeien. Tijdens een bijeenkomst van een dergelijke studieclub van varkenshouders werd het thema energie besproken. Uit een analyse van het energieverbruik over de verbruiksposten van de deelnemende varkensbedrijven komen een aantal interessante conclusies naar voor. 

Waar komt uw elektriciteit vandaan?

U kiest zelf uw elektriciteitsleverancier, maar weet u of u groene of grijze stroom krijgt en waar deze vandaan komt?

Meetjesland richting hernieuwbare energie

De Belgische doelstellingen op vlak van energie en klimaat tegen 2020 zijn: 15% minder uitstoot van broeikasgassen (t.o.v. 2005), 20% minder energieverbruik (t.o.v. 1990) en 13% van het totale energieverbruik moet afkomstig zijn van hernieuwbare energie. Hoe kan de Vlaamse landbouwsector (in Meetjesland) zijn steentje hiertoe bijdragen, maar nog altijd op een rendabele manier?

Meer biogas in de Vlaamse pocket

Pocketvergisting is dé kleinschalige technologie om als melkveehouder het bedrijf zelfvoorzienend te maken op vlak van energie. Bovendien helpt het de sector om broeikasgasemissies te verlagen, maar hoeveel precies? En… kunnen we dat ook met bv. varkensmest of groenteresten? Op 21 september gaan we van start tijdens een interactieve kick off. Jij komt toch ook?

Waterstof op de boerderij

De landbouwsector is sinds 2010 een netto producent van elektriciteit geworden. De WKK’s in de glastuinbouw en de vele PV-installaties zijn hier verantwoordelijk voor. Stroom injecteren in het net brengt echter weinig op. Het Innovatiesteunpunt onderzocht of de boer meer kan doen met het elektriciteitsoverschot op de boerderij.

Nieuwsbrief

  • Heeft u een vraag?

    Contacteer ons via de medewerkers of via het formulier op de contactpagina!

Enerpedia op Facebook

c

Enerpedia op Twitter

Laatste documenten