Nieuws

Nieuwe premieregeling warmtepompen

Warmtepompen worden ook in de landbouw ingezet voor de verwarming van hun stallen of loodsen. Met een warmtepomp kan de gratis warmte die beschikbaar is op het bedrijf en in de onmiddellijke omgeving worden benut. Bij varkensbedrijven bijvoorbeeld wordt via de ventilatie van de zwaardere dieren veel warmte afgevoerd. Andere mogelijke warmtebronnen zijn de omgevingslucht, de bodem of de mest.

Gelijkmatig witloofwortels ontdooien loont de moeite

Hoeveel invloed heeft de opstelling van de palloxen bij het ontdooiproces op de kwaliteit en het rendement van witloof? Want die opstelling bepaalt de snelheid en uniformiteit van opwarming van de kisten.  Vanuit die vraag berekende het Vlaams Centrum voor Bewaring (VCBT) vier ontdooiscenario’s waarbij de stapeling varieerde. Twee van deze scenario’s werden door de Nationale Proeftuin voor Witloof (NPW) in de praktijk getoetst.

Sorghum voor biomassaproductie

In de periode 2005-2010 zat het produceren van biomassa voor vergisting in de lift. Hiervoor werd bijna uitsluitend maïs geteeld. In een experiment opgezet in 2007 ging ILVO op zoek naar andere gewassen die voor deze doeleinden konden worden gebruikt en werd een3-jarige teeltrotatie maïs- Italiaans raaigras – 1 snede Ital. raaigras gevolgd door sorghum in de periode 2007-2016 in onderzoek genomen. Sorghum werd voorafgegaan door 1 snede Italiaans raaigras omdat sorghum pas na 20 mei wordt gezaaid.

Keuze kasdek bepaalt productie tomaat

Licht is de belangrijkste factor voor de teelt van tomaten. Hoe meer licht, hoe hoger de productie. Hoe het licht zich in een serre verdeelt, hangt af van het type glas. Hoe meer het licht kan doordringen in het gewas, hoe hoger de productie bij tomaat. Meer productie op eenzelfde oppervlakte levert een energiewinst op per kilogram geproduceerde tomaat. 

Het klimaat op dierniveau verbeteren in de pluimveestal

Een ééndagskuiken van 40 à 45 gram groeit op minder dan 6 weken tot een slachtgewicht van ca. 2,5 kg. De warmtebehoefte en vereiste ventilatie variëren in deze periode voortdurend. In de pluimveestallen beschikken we over klimaatregelaars die het stalklimaat automatisch kunnen sturen met behulp van sensoren en curves.

Nieuwsbrief

  • Heeft u een vraag?

    Contacteer ons via de medewerkers of via het formulier op de contactpagina!

Enerpedia op Facebook

c

Enerpedia op Twitter

Laatste documenten