Nieuws

Nieuw koelmiddel, meer of minder energieverbruik?

Bij de keuze van een nieuw koelmiddel spelen allerlei factoren een rol. De grootte van de koelinstallatie is een cruciale factor, ook het te koelen product. Gaat het om zeer fragiel materiaal dat erg gevoelig is aan uitdroging of speelt dit minder een rol? Je moet ook rekening houden met budget en draaiuren per jaar. Bij een installatie die continu draait, zal het energieverbruik zwaarder doorwegen. Andere factoren, zoals veiligheid voor de omgeving, kunnen de doorslag geven. Bijvoorbeeld wanneer je ruimtes gaat koelen waar veel menselijke activiteit is.

Warmte-uitwisseling met een glastuinbouwbedrijf

Grotere glastuinbouwbedrijven kunnen, dankzij WKK, op een zeer efficiente manier voorzien in hun warmtevraag. Door de aanleg van een lokaal warmtenet kunnen ook naburige bedrijven en gebouwen gebruik maken van deze warmte.

Een middelgrote windturbine op jouw bedrijf

We hebben de mond vol over groene energie en eigen stroomproductie. De goedkoopste energie is nog altijd degene die je niet gebruikt. Voor de stroom die je wel nodig hebt, zoek je het best een duurzaam en efficiënt alternatief. Windenergie is een heel beloftevolle techniek voor een land- of tuinbouwbedrijf, maar in de weg ernaartoe zitten nog veel valkuilen.

Altijd al een windmolen willen plaatsen?

Lees hier waar de kansen liggen en hoe je er aan begint.

Veel belangstelling voor de studiedag led-belichting in de tuinbouw

Op 7 december 2018 vond op het Proefcentrum voor Sierteelt een studiedag plaats met als thema 'led-belichting in de tuinbouwsector'. Op vraag van het Agentschap Innoveren & Ondernemen werd tijdens deze infonamiddag toegelicht wat je als tuinder van led-licht kan verwachten op jouw bedrijf.

Nieuwsbrief

Enerpedia op Facebook

c

Enerpedia op Twitter

Laatste documenten