Nieuws

Zonnepanelen combineren met een warmtepomp

Veel landbouwbedrijven investeerden de voorbije jaren in zonne-energie, maar vaak wordt een deel van de opgewekte energie tegen een lage vergoeding op het net geïnjecteerd. Hoe meer zonne-energie je op je bedrijf kan verbruiken, hoe hoger het rendement van je PV-installatie. Daarom kan het interessant zijn om overtollige zonnestroom om te zetten in warm water.

Rekenblad PV-systeem

Enerpedia ontwikkelde een rekenblad waarmee u zelf de rendabiliteit van een systeem van zonnepanelen (ook wel PV-panelen genoemd) kan uitrekenen.

Gratis audit met warmtecamera: lokaliseer de energieverliezen in je stallen

De winterperiode is het ideale moment om met een infraroodcamera een warmtebeeld van de stal te maken.

Energieverliezen in de vleeskuikenhouderij: ventilatie of isolatie

Op het Proefbedrijf Pluimveehouderij werd een simulatie uitgevoerd om na te gaan waar warmteverliezen ontstaan. Ontstaan deze voornamelijk door ventilatie of door isolatie? Hiervoor werd gebruik gemaakt van een rekenmodel dat rekening houdt met de specificaties van de stal, de groei en warmteproductie van de dieren, de ventilatiebehoefte en klimaatfactoren. Het model berekent hieruit hoeveel er bijverwarmd dient te worden.

Energieverbruik in de varkenshouderij

In kenniscoöperaties steken landbouwers de koppen bij elkaar om samen te groeien. Tijdens een bijeenkomst van een dergelijke studieclub van varkenshouders werd het thema energie besproken. Uit een analyse van het energieverbruik over de verbruiksposten van de deelnemende varkensbedrijven komen een aantal interessante conclusies naar voor. 

Nieuwsbrief

  • Heeft u een vraag?

    Contacteer ons via de medewerkers of via het formulier op de contactpagina!

Enerpedia op Facebook

c

Enerpedia op Twitter

Laatste documenten