Nieuws

Ambitieus hernieuwbaar energiebeleid

Tegen 2030 wil het Europees parlement wil dat 35% van het Europees energieverbruik uit hernieuwbare bronnen komt. Ook het totale energieverbruik zou met 35% omlaag moeten. Dit heeft ook een impact op de landbouwsector.

Oost-west oriëntatie van PV-panelen

PV-installaties kleiner dan of gelijk aan 10 kW beschikken op dit moment over een terugdraaiende teller. Het distributienet is hier een oneindige buffer. Door de complexiteit van de energiemarkt en de hoge distributiekosten is de energie die afgenomen wordt van het elektriciteitsnet vaak (tot 6X) duurder dan de elektriciteit die aan het net geleverd wordt. Zelf gebruik maken van de geproduceerde energie/elektriciteit is dus het meest kostenoptimaal. Hoe kan de oriëntering van de panelen erin bijdragen om het eigenverbruik te verhogen?

Ventileren tijdens bewaring van aardappelen: kan het energiezuinig(er)?

Voor de bewaring van aardappelen is per uur en per m³ aardappelen een debiet van 100 m³ lucht aangewezen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat aardappelbewaring gepaard gaat met een hoog energieverbruik. Omdat de ventilatie van aardappelen veel stroom vraagt, wordt er de laatste jaren meer ingezet op energiebesparing. Door verlaging van het toerental (debietregeling) kan in bepaalde situaties het verbruik verminderd worden.

Eerste resultaten batterijsysteem Inagro

Op de proefboerderij biologische landbouw van Inagro liggen al jaren zonnepanelen. De helft van de verzamelde energie gaat verloren omdat er onvoldoende verbruik is als de zonnepanelen energie produceren. Daarom plaatste Inagro in juli 2017 een batterij die een deel van die energie moet opslaan. Batterijen slaan het overschot aan energie op die de zonnepanelen overdag produceren. Na zes maanden is het tijd voor een eerste evaluatie.

De toekomst van niet-natuurlijke koelmiddelen

Er bestaan vier soorten synthetische koelmiddelen: CFK’s, HCFK’s, HFK’s en HFO’s. Sinds 1 januari 2015 zijn koelmiddelen die chloor bevatten (HCFK’s en CFK’s) verboden. Ook het gebruik van HFK’s als alternatief voor ozonafbrekende koelmiddelen zal in de toekomst (2018-2030) sterk ingeperkt worden. Er zijn drie belangrijke veranderingen in de Europese regelgeving.

Nieuwsbrief

Enerpedia op Facebook

c

Enerpedia op Twitter