Nieuws

Gratis audit met warmtecamera: Lokaliseer de energieverliezen in je stallen

De winterperiode is het ideale moment om met een infraroodcamera een warmtebeeld van de stal te maken.

Energieverliezen in de vleeskuikenhouderij: ventilatie of isolatie

Op het Proefbedrijf Pluimveehouderij werd een simulatie uitgevoerd om na te gaan waar extra warmteverliezen ontstaan. Ontstaan de extra verliezen voornamelijk door ventilatie of door isolatie? Hiervoor werd gebruik gemaakt van een rekenmodel dat rekening houdt met de specificaties van de stal, de groei en warmteproductie van de dieren, de ventilatiebehoefte en klimaatfactoren. Het model berekent hieruit hoeveel er bijverwarmd dient te worden.

Energieverbruik in de varkenshouderij

In kenniscoöperaties steken landbouwers de koppen bij elkaar om samen te groeien. Tijdens een bijeenkomst van een dergelijke studieclub van varkenshouders werd het thema energie besproken. Uit een analyse van het energieverbruik over de verbruiksposten van de deelnemende varkensbedrijven komen een aantal interessante conclusies naar voor. 

Waar komt uw elektriciteit vandaan?

U kiest zelf uw elektriciteitsleverancier, maar weet u of u groene of grijze stroom krijgt en waar deze vandaan komt?

Meetjesland richting hernieuwbare energie

De Belgische doelstellingen op vlak van energie en klimaat tegen 2020 zijn: 15% minder uitstoot van broeikasgassen (t.o.v. 2005), 20% minder energieverbruik (t.o.v. 1990) en 13% van het totale energieverbruik moet afkomstig zijn van hernieuwbare energie. Hoe kan de Vlaamse landbouwsector (in Meetjesland) zijn steentje hiertoe bijdragen, maar nog altijd op een rendabele manier?

Nieuwsbrief

  • Heeft u een vraag?

    Contacteer ons via de medewerkers of via het formulier op de contactpagina!

Enerpedia op Facebook

c

Enerpedia op Twitter

Laatste documenten