Nieuws

Een terugdraaiende teller of niet?

Als het vermogen van je zonnepanelen kleiner is dan 10 kW, dan kan je kiezen voor een terugdraaiende teller. Dan draait je teller terug als je zonnepanelen teveel produceren. Maar is dat wel altijd zo’n goed idee?

Hoeveel zonnepanelen passen er bij u? Vraag het aan Enerpedia.

Hoeveel zonnestroom je bedrijf zelf kan verbruiken heeft een grote impact op de rendabiliteit van zonnepanelen. Een melkrobot bijvoorbeeld heeft een gelijkmatig stroomverbruik in vergelijking met een klassiek melksysteem, waardoor je veel meer energie van de panelen zelf kan verbruiken.


Nieuwe premieregeling warmtepompen

Warmtepompen worden ook in de landbouw ingezet voor de verwarming van hun stallen of loodsen. Met een warmtepomp kan de gratis warmte die beschikbaar is op het bedrijf en in de onmiddellijke omgeving worden benut. Bij varkensbedrijven bijvoorbeeld wordt via de ventilatie van de zwaardere dieren veel warmte afgevoerd. Andere mogelijke warmtebronnen zijn de omgevingslucht, de bodem of de mest.

Gelijkmatig witloofwortels ontdooien loont de moeite

Hoeveel invloed heeft de opstelling van de palloxen bij het ontdooiproces op de kwaliteit en het rendement van witloof? Want die opstelling bepaalt de snelheid en uniformiteit van opwarming van de kisten.  Vanuit die vraag berekende het Vlaams Centrum voor Bewaring (VCBT) vier ontdooiscenario’s waarbij de stapeling varieerde. Twee van deze scenario’s werden door de Nationale Proeftuin voor Witloof (NPW) in de praktijk getoetst.

Sorghum voor biomassaproductie

In de periode 2005-2010 zat het produceren van biomassa voor vergisting in de lift. Hiervoor werd bijna uitsluitend maïs geteeld. In een experiment opgezet in 2007 ging ILVO op zoek naar andere gewassen die voor deze doeleinden konden worden gebruikt en werd een3-jarige teeltrotatie maïs- Italiaans raaigras – 1 snede Ital. raaigras gevolgd door sorghum in de periode 2007-2016 in onderzoek genomen. Sorghum werd voorafgegaan door 1 snede Italiaans raaigras omdat sorghum pas na 20 mei wordt gezaaid.

Nieuwsbrief

Enerpedia op Facebook

c

Enerpedia op Twitter

Laatste documenten