Nieuws

Waterstof op de boerderij

De landbouwsector is sinds 2010 een netto producent van elektriciteit geworden. De WKK’s in de glastuinbouw en de vele PV-installaties zijn hier verantwoordelijk voor. Stroom injecteren in het net brengt echter weinig op. Het Innovatiesteunpunt onderzocht of de boer meer kan doen met het elektriciteitsoverschot op de boerderij.

Zuinige koeling van witloofwortels door slimme instelling van de koelinstallatie

Door een koelinstallatie slim in te stellen, kan heel wat energie bespaard worden. Aan de hand van computermodellen kan er gesimuleerd worden wat het effect is van verschillende instellingen. Het verschil tussen het inschakelpunt en het uitschakelpunt van de koelinstallatie (of koeldifferentieel) verkleinen, blijkt minder energie te verbruiken, maar zorgt voor een hogere gemiddelde temperatuur.

Kennis delen is van elkaar leren

In kenniscoöperaties steken landbouwers de koppen bij elkaar om samen te groeien. Tijdens een bijeenkomst van een dergelijke studieclub van varkenshouders werd het thema energie besproken. Uit een vergelijking van de elektriciteitsfacturen van de deelnemende varkensbedrijven komen een aantal interessante conclusies naar voor.

Wat betekent de Turteltaks voor jouw bedrijf?

De media zetten de nieuwe energieheffing dik in de verf, maar wat zal jij moeten betalen? Wij zetten het een en ander voor jou op een rij.

Innovatie maakt zonnecellen nog rendabeler

ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland) heeft een techniek geïntroduceerd waarbij het vermogensverlies bij zonnecellen tot een minimum beperkt wordt. De zeer innovatieve oplossing leidt tot een hoger zonnecelrendement en zal – naar verwachting - leiden tot lagere kWh-kosten.

Nieuwsbrief

  • Heeft u een vraag?

    Contacteer ons via de medewerkers of via het formulier op de contactpagina!

Enerpedia op Facebook

c

Enerpedia op Twitter

Laatste documenten