Nieuws

Hoe organiseer ik de afzet van mijn miscanthus?

Het areaal aan Miscanthus in Vlaanderen stijgt gestaag en bedraagt nu ongeveer 50 ha. De productievelden die aangelegd zijn in de voorbije jaren komen nu in volle productie en tijdens een info-avond op 15 december 2015 werd er stilgestaan bij de vermarkting van Miscanthus in Vlaanderen aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden. 

Resultaten van het Inagro zonnepanelentestveld

In 2013 werd een testveld met 12 types zonnepanelen aangelegd op de groentenloods te Inagro. De opzet is om verschillende types panelen onder reële omstandigheden te vergelijken en na te gaan welke parameters écht de reële elektriciteitsproductie bepalen. Sinds 2014 publiceert Inagro jaarlijks de resultaten hiervan.

Reken zelf je voordeel uit

In de periode 2008-2013 plaatsten heel wat landbouwers zonnepanelen. Sinds de subsidiehervormingen kende de sector een sterke terugval, maar door de recente prijsverhogingen van elektriciteit kan het opnieuw interessant zijn om je eigen elektriciteit op te wekken uit de zon.

POM en Biogas-e lanceren praktische gids voor biogasprojecten

De brochure is bedoeld voor agrovoedingsbedrijven die het potentieel van hun bedrijf voor biogasproductie willen nagaan en/of willen weten hoe het geproduceerde biogas efficiënt kan worden ingezet voor de eigen bedrijfsactiviteiten of in samenwerking met naburige bedrijven.

Trigeneratie gekoppeld met de vergisting van witloofwortels

Uit een eerder uitgevoerde studie concludeerde de Nationale Proeftuin voor Witloof dat een warmteoverschot de rendabiliteit van kleinschalige vergisting van witloofwortels in de weg staat. Met trigeneratie kan de opgewekte warmte ook omgezet worden naar koude. De Nationale Proefuin voor Witloof gaf de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) de opdracht om de koppeling van de vergisting van witloofwortels en trigeneratie te berekenen.

Nieuwsbrief

Enerpedia op Facebook

c

Enerpedia op Twitter

Laatste documenten