Nieuws

Excursie DCA-bewaring fruit met lerend netwerk Enerpedia

VCBT rekende al eerder door dat je met DCA (dynamisch gecontroleerde bewaring) van fruit energie kan besparen (zie publicaties).  We wilden de proef op de som nemen en zijn met een groep telers naar een fruitteler getrokken in Nederland die reeds een aantal jaren ervaring heeft met DCA.  Het bedrijf Van Kessel Fruit in Velddriel heeft 20 DCA koelcellen met Elstar en Jonagold. 

Hoog bezoek bij Inagro en REO Veiling

Onderzoeks- en adviescentrum Inagro heeft samen met Veiling REO Vlaams minister van Energie Bart Tommelein en Vlaams parlementslid Francesco Vanderjeugd ontvangen. Tijdens dat bezoek kregen beide Open Vld'ers uitleg over het Agrotopia-project en de uitdagingen en opportuniteiten van de land- en tuinbouw op vlak van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Tommelein herhaalde dat hij gelooft in de rol die de sector kan spelen in de energietransitie die hij voor ogen heeft.

Elektriciteitsverbruik tijdens melkwinning met melkrobot doorgemeten

Melkwinnen is een energie-intensief proces en een behoorlijke kostenpost. Er wordt steeds meer gemolken met een melkrobot die 24/24 operationeel is en doorlopend energie vraagt. Hooibeekhoeve en ILVO hebben het elektrisch verbruik bij een aantal robots doorgemeten om inzicht te krijgen in die energiekost. 

Investering warmterecuperatie op twee jaar terugverdiend

Een koelinstallatie voert warmte af uit een ruimte die gekoeld wordt en geeft deze nadien af aan de buitenlucht. Maar met een warmtewisselaar kan je deze ‘verloren’ warmte recupereren en vervolgens nuttig inzetten. Om een idee te krijgen van de rendabiliteit heeft de Nationale Proeftuin voor Witloof (NPW) de werking van dit systeem opgevolgd bij een witloofteler. In ideale omstandigheden kan een warmterecuperatiesyteem op een koelinstallatie zichzelf binnen de twee jaar terugverdienen.

Energiewinst door toepassing van DCA

Standaard worden appelen en peren in ULO (Ultra Low Oxygen) bewaard. Minder zuurstof betekent een langere bewaarbaarheid. Beneden een bepaalde grens van zuurstof zal de vrucht in ‘ademnood’ komen en overgaan op een gistingsproces. Dit laatste proberen bewaarders te vermijden door de ULO-instellingen voldoende veilig te kiezen. Het zuurstofgehalte zal in de koelcel afgesteld worden op de noden van het fruit. Wat betekenen dit nu op vlak van energie?  VCBT heeft dit nagemeten in een aantal proefopstellingen.

Nieuwsbrief

Enerpedia op Facebook

c

Enerpedia op Twitter