Nieuws

Resultaten na 1 jaar zonnepanelen en batterij

Op de proefboerderij biologische landbouw van Inagro liggen al jaren zonnepanelen. Er is echter onvoldoende verbruik als de zonnepanelen energie produceren om alles zelf te verbruiken. Daarom plaatste Inagro in juli 2017 een batterij die een deel van die stroom moet opslaan.

De situatie van het elektriciteitsnet in een oogopslag

We kregen de laatste weken heel wat vragen van landbouwers rond een mogelijke stroomuitval. Elia, de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit, heeft een stroomindicator ontwikkeld waarmee je kunt opvolgen of er risico is op problemen in de komende 7 dagen.

Flexibiliteit en batterijopslag

De toekomst van onze energiehuishouding is gedecentraliseerd en flexibel. De combinatie van zonnepanelen en batterijsystemen die steeds betaalbaarder worden, met de stijgende elektriciteitsprijs en het ingewikkelde vraagstuk van de energiebevoorrading, levert stof tot nadenken over elektriciteit op jouw bedrijf. Het project SAVE heeft hier de afgelopen jaren sterk aan gewerkt. September 2018 werd een punt gezet achter het project, met het uitgeven van een handboek en sectorfolders voor o.a. melkveebedrijven, varkensbedrijven, pluimveebedrijven, landbouwbedrijven met bewaring, glastuinbouwbedrijven en witlooftelers.

Invoering van de digitale meter - gevolgen voor pocketvergisters

De Vlaamse regering is van plan om de digitale meter in 2019 in te voeren. De compensatieregeling heeft slechts betrekking op het elektriciteitsgedeelte van de elektriciteitsfactuur. Biogas-E ziet bij de uitrol van de digitale meter wel kansen. Wanneer een pocketvergister produceert op een moment zonder bedrijfseigen energievraag, kan de energie worden verbruikt door naburige bedrijven of huishoudens die op dat ogenblik wel een energievraag hebben.

Reportage over energie in de landbouw op PlattelandsTV

Stallen ventileren, de melkmachine laten draaien, rijden met tractoren…planten en dieren kweken vraagt energie. Door de stijging van de energieprijzen is het heel interessant om het eigen verbruik door te laten lichten of om zelf energie te gaan produceren. Vanaf zondag 23 september zendt PlattelandsTV een nieuwe reportage uit over het energieteam van het praktijk- en onderzoekscentrum Inagro.

Nieuwsbrief

Enerpedia op Facebook

c

Enerpedia op Twitter