Nieuws

Invoering van de digitale meter - gevolgen voor pocketvergisters

De Vlaamse regering is van plan om de digitale meter in 2019 in te voeren. De compensatieregeling heeft slechts betrekking op het elektriciteitsgedeelte van de elektriciteitsfactuur. Biogas-E ziet bij de uitrol van de digitale meter wel kansen. Wanneer een pocketvergister produceert op een moment zonder bedrijfseigen energievraag, kan de energie worden verbruikt door naburige bedrijven of huishoudens die op dat ogenblik wel een energievraag hebben.

Reportage over energie in de landbouw op PlattelandsTV

Stallen ventileren, de melkmachine laten draaien, rijden met tractoren…planten en dieren kweken vraagt energie. Door de stijging van de energieprijzen is het heel interessant om het eigen verbruik door te laten lichten of om zelf energie te gaan produceren. Vanaf zondag 23 september zendt PlattelandsTV een nieuwe reportage uit over het energieteam van het praktijk- en onderzoekscentrum Inagro.

Nog heel wat energiebesparingen mogelijk op melkwinnings- en koeltankinstallaties

Melkwinning en -koeling vragen veel energie. Gelukkig zijn er heel wat technologieën die helpen om energie te besparen: voorkoelers, frequentiesturing van de vacuümpomp enz. Maar in hoeverre worden die vandaag al toegepast, en hoeveel marge heeft de melkveesector nog om te bezuinigen? ILVO zocht het uit. 


Inagro investeert in koelinstallatie met natuurlijk koelmiddel propaan

Inagro verving een verouderde koelinstallatie op R404a door een nieuwe koelunit op propaan. Propaan is een natuurlijk koelmiddel met een zeer lage impact op het broeikaseffect. Die investering past binnen hun beleid om hun milieu-impact te verminderen.

Hoe kan belichting in de glastuinbouw op een slimme manier worden aangestuurd?

Doordat er in de winter weinig zonlicht beschikbaar is voor de plant, is assimilatiebelichting een noodzaak als men het hele jaar door wil telen. Deze belichting verbruikt energie en heeft dus een weerslag op de elektriciteitsfactuur. In een voorgaand artikel ‘Kan slimme sturing van belichting bij sla de teelt optimaliseren?’ werden verschillende methodes van belichting bij hydrosla met elkaar vergeleken. In dit artikel worden de daar beschreven methoden verder toegelicht, via een voorbeeld in de tomatenteelt.

Nieuwsbrief

Enerpedia op Facebook

c

Enerpedia op Twitter