Nieuws

Meetjesland richting hernieuwbare energie

De Belgische doelstellingen op vlak van energie en klimaat tegen 2020 zijn: 15% minder uitstoot van broeikasgassen (t.o.v. 2005), 20 % minder energieverbruik (t.o.v. 1990) en 13% van het totale energieverbruik moet afkomstig zijn van hernieuwbare energie. Hoe kan de Vlaamse landbouwsector (in Meetjesland) zijn steentje hiertoe bijdragen, maar nog altijd op een rendabele manier?

Meer biogas in de Vlaamse pocket

Pocketvergisting is dé kleinschalige technologie om als melkveehouder het bedrijf zelfvoorzienend te maken op vlak van energie. Bovendien helpt het de sector om broeikasgasemissies te verlagen, maar hoeveel precies? En… kunnen we dat ook met bv. varkensmest of groenteresten? POCKET POWER onderzoekt het.

Waterstof op de boerderij

De landbouwsector is sinds 2010 een netto producent van elektriciteit geworden. De WKK’s in de glastuinbouw en de vele PV-installaties zijn hier verantwoordelijk voor. Stroom injecteren in het net brengt echter weinig op. Het Innovatiesteunpunt onderzocht of de boer meer kan doen met het elektriciteitsoverschot op de boerderij.

Zuinige koeling van witloofwortels door slimme instelling van de koelinstallatie

Door een koelinstallatie slim in te stellen, kan heel wat energie bespaard worden. Aan de hand van computermodellen kan er gesimuleerd worden wat het effect is van verschillende instellingen. Het verschil tussen het inschakelpunt en het uitschakelpunt van de koelinstallatie (of koeldifferentieel) verkleinen, blijkt minder energie te verbruiken, maar zorgt voor een hogere gemiddelde temperatuur.

Kennis delen is van elkaar leren

In kenniscoöperaties steken landbouwers de koppen bij elkaar om samen te groeien. Tijdens een bijeenkomst van een dergelijke studieclub van varkenshouders werd het thema energie besproken. Uit een vergelijking van de elektriciteitsfacturen van de deelnemende varkensbedrijven komen een aantal interessante conclusies naar voor.

Nieuwsbrief

  • Heeft u een vraag?

    Contacteer ons via de medewerkers of via het formulier op de contactpagina!

Enerpedia op Facebook

c

Enerpedia op Twitter

Laatste documenten