Nieuws

Call investeringssteun voor kleine en middelgrote windturbines

Sinds 3 december kan iedereen die van plan is een kleine (tot 15 meter hoog) of middelgrote (tot 300 KWe) windmolen te plaatsen, investeringssteun aanvragen bij de Vlaamse overheid. 

Tips bij het investeren in een biogasinstallatie

Energie produceren uit biogas wordt nu al enkele jaren toegepast. Daarvoor zijn verschillende types biogasinstallaties ontwikkeld, aangepast aan diverse sectoren. Afhankelijk van het soort biomassa dat wordt aangevoerd, werken die installaties volgens verschillende principes. Sommige staan rechtop, andere liggen plat. Werkt de reactor continu of ligt hij af en toe stil? Leer de verschillende types kennen in dit nieuwsbericht. 

Vlaanderen en Nederlands Limburg versterken innovatiekracht in glastuinbouw

Een beredeneerd gebruik van fossiele energie is een absolute noodzaak om tot een duurzame samenleving te komen. Het project GLITCH wil daarom inzetten op de ontwikkeling van innovatieve energie-efficiënte en klimaatneutrale teelttechnieken en -systemen in de glastuinbouw.

Resultaten na 1 jaar zonnepanelen en batterij

Op de proefboerderij biologische landbouw van Inagro liggen al jaren zonnepanelen. Er is echter onvoldoende verbruik als de zonnepanelen energie produceren om alles zelf te verbruiken. Daarom plaatste Inagro in juli 2017 een batterij die een deel van die stroom moet opslaan.

De situatie van het elektriciteitsnet in een oogopslag

We kregen de laatste weken heel wat vragen van landbouwers rond een mogelijke stroomuitval. Elia, de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit, heeft een stroomindicator ontwikkeld waarmee je kunt opvolgen of er risico is op problemen in de komende zeven dagen.

Nieuwsbrief

Enerpedia op Facebook

c

Enerpedia op Twitter

Laatste documenten