Rekenbladen

Energie besparen

De online energie-audit is een tool die toelaat om op een relatief eenvoudige manier een beeld te krijgen van het energieprofiel op uw landbouwbedrijf. U vult zelf enkele technische gegevens in van uw bedrijf. Met deze gegevens berekent de tool het energieverbruik van de verschillende bedrijfstakken.
Bij het inloggen krijgt u een dossiernummer. Dit nummer dient u goed bij te houden. Bij het invullen van de energie-audit kunt u ten allen tijde de gegevens opslaan. Op die manier kunt u nadat u heeft ingelogd met uw e-mailadres en dossiernummer, op een ander tijdstip verder werken aan uw energie-audit.
Op het einde van de energie-audit krijgt u een volledig rapport met uitgebreide informatie over de technische installaties en het energieverbruik op uw bedrijf. Daarnaast wordt per bedrijfstak een grafiek uitgewerkt waarbij het energieverbruik op uw bedrijf vergeleken wordt met het gemiddelde energieverbruik of de referentiesituatie. Door het aanvinken van verschillende energiebesparende technieken kunt u nagaan welke impact deze hebben op het energieverbruik op uw bedrijf.
De tool werd ontwikkeld voor varkens- en melkveebedrijven, bedrijven met aardappelbewaring of gemengde bedrijven.

Met het (Franstalige) rekenblad voor landbouwmachines kan u berekenen welke machine voor u de beste keuze is.

Energiegewassen

Met het rekenblad "Korteomloophout" kan u de rendabiliteit van de aanplant van wilgen voor korteomloophout berekenen.

Energie produceren

Met de rekenbladen voor kleine vergisters op mest kan u een inschatting maken van de rendabiliteit van een pocketvergistingsinstallatie voor uw bedrijf. U kan dit zowel doen voor een installatie met WKK <10 kW en dus met terugdraaiende teller, als voor een WKK >10 kW.

Met het rekenblad "Elektriciteit uit de zon" kan u op basis van het elektriciteitsverbruik op uw landbouwbedrijf de grootte van een optimaal PV-systeem berekenen. U krijgt ook een incidcatie van de rendabiliteit van het project (de recente subsidieaanpassing is nog niet verwerkt in dit rekenblad, een update komt er aan).

Met het rekenblad "Warmte uit de zon" kan u een inschatting maken voor de grootte van een zonneboiler op maat van het warm water verbruik op uw landbouwbedrijf. U krijgt ook een indicatie van de rendabiliteit van het project.

Met het rekenblad "Elektriciteit uit de wind" kan u op basis van het elektriciteitsverbruik op uw landbouwbedrijf de grootte van een windturbine op maat van uw landbouwbedrijf berekenen. U krijgt ook een indicatie van de rendabiliteit van het project (de recente subsidieaanpassing is nog niet verwerkt in dit rekenblad, een update komt er aan).

Met het rekenblad "Warmte en elektriciteit uit een WKK" kan u de grootte van een WKK bepalen en krijgt u een indicatie van de rendabiliteit van het project. Let op, bij dit rekenblad wordt gerekend met Waalse subsidies!

Door het pad te volgen dat in onderstaand document wordt beschreven, kan beslist worden of investeren in wind- of zonne-energie doenbaar of wenselijk is.