Subsidies

Subsidie Publicatiedatum Waar dient deze subsidie voor? Info

Subsidies voor particulieren

1 juli 2015

Naast bovengenoemde subsidies voor bedrijven, bestaan er ook subsidies voor particulieren. Sommige provincies, gemeenten en steden voorzien naast de  bestaande federale en Vlaamse subsidies en de steun via de netbeheerders ook zelf steun voor energie-investeringen bij particulieren. Zoek zelf de subsidies op waar u voor in aanmerking komt via: http://www.energiesparen.be/subsidies/subsidiemodule.


Lees meer

Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen

1 juli 2015

Type investeringen: allerlei (zowel energiebesparing als -productie).

Omvang subsidie: voor investeringen in 2015 (aanslagjaar 2016) geldt een investeringsaftrek van 13,5% voor energiebesparende investeringen.


Lees meer

Steun voor het inwinnen van energie-advies

1 juli 2015

Land- & tuinbouwers kunnen gratis eerstelijnsadvies inwinnen bij de partners van Enerpedia.

Daarnaast kunnen ze ook een energie-audit laten uitvoeren op hun bedrijf. Bovendien is er ook een mogelijkheid om via de KMO-portefeuille steun te bekomen voor het inwinnen van energie-advies bij externe & door de KMO-portefeuille erkende instanties.

Landbouwers die hun bedrijf eerst graag zelf eens energetisch onder de loep nemen kunnen beroep doen op een gratis zelf-energiescan.


Lees meer

Groenestroomcertificaten

1 juli 2015

Type investeringen: investeringen die elektriciteit op hernieuwbare wijze produceren (uitz. mogelijk, bv. bij zonnepanelen).

Omvang subsidie: aantal certificaten per MWh verschilt naargelang technologie & vermogen, min. 93 euro/certificaat.


Lees meer

Warmtekrachtcertificaten

1 juli 2015

Type investeringen: investeringen die warmte produceren via warmtekrachtkoppeling (bv. micro-WKK, grotere WKK, biogas-WKK, ...).

Omvang subsidie: aantal certificaten per MWh verschilt naargelang technologie & vermogen, min. 31 euro/certificaat.


Lees meer

Verhoogde VLIF-steun voor energiebesparende & -producerende maatregelen

1 juli 2015

Type investering: voor allerlei maatregelen op vlak van energieproductie en -besparing (bv. zonneboilers, windturbines, randinfrastructuur pocketvergisting, houtverbrandingsketel, dubbele folie serre, warmterecuperatie, ... met uitz. van zonnepanelen).

Omvang subsidie: investeringssteun van 30% binnen VLIF-voorwaarden (min. investeringsbedrag, scoresysteem, ...).


Lees meer

Premies van de netbeheerder voor niet-woongebouwen

1 juli 2015

Type investeringen: afhankelijk van datum van aansluiting op het net (voor 2006 of voor 2014, vanaf 2015): dakisolatie, na-isolatie muren, vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing, verlichting, zonneboiler, warmtepomp, ...

Omvang subsidie: variabel naargelang genomen maatregel.


Lees meer