Energie besparen Glastuinbouw EPB normen

EPB normen

Een EPB-regelgeving omvat drie normen: een maximaal K-peil, isolatienormen of maximale U-waarden;en minimale  ventilatienormen.

In de landbouw gelden momenteel enkel minimale isolatienormen of maximale U-waarden. Een hoge U-waarde betekent een groot verlies aan warmte. De U-waarde is afhankelijk van de isolatiewaarde en de dikte van het materiaal. U-waarden kunnen opgegeven worden voor één materiaalsoort of voor een combinatie van materialen, b.v. voor een samengestelde wand  (betonelement + isolatiemateriaal). Ter vergelijking: De maximale U-waarde voor industriële gebouwen is 0,24 W/m²K.

Serres voor koude teelt zijn vrijgesteld van EPB.

Serres voor warme teelt zijn vrijgesteld van EPB op voorwaarde dat er een klimaatcomputer is geïnstalleerd voor automatische regeling van kastemperatuur en luchtvochtigheid, en een energiescherm. Anders gelden volgende normen:

- muren en daken: ≤ 0,40 W/(m².K)
- vensters: ≤ 1,1 W/(m².K)
- vensters met profiel: ≤ 1,8 W/(m².K)
- poorten en deuren: ≤ 2 W/(m².K)

Verblijfruimtes voor dieren en ruimtes voor bewaring en/of productie van plantaardige producten worden vrijgesteld van de ventilatie-eisen. Alle overige ruimtes waar personen werken en/of verblijven dienen te voldoen aan de bestaande ventilatienormen. Aparte koel-, productie- of bewaarcellen binnen de loods vallen niet onder de EPB-regelgeving.

Voor meer informatie rond EPB in de landbouw kan je terecht op de website van Landbouw en Visserij.