Energie besparen Melkveehouderij Melkkoeling

Melkkoeling

Warme verse melk (35°C) moet binnen de 3 uur op voldoende lage temperatuur (4°C) worden gebracht in de melkkoeltank om kiemvorming te stabiliseren.

Besparende tips

Houd de temperatuur van het lokaal waar de condensor van het koelsysteem staat zo fris mogelijk. Tracht daarom de koelgroep noord of noordoost te oriënteren

Pas het volume van uw melkkoeltank aan aan uw melkproductie, want hoe beter de inhoud van de melkkoeltank wordt benut, hoe minder energie het melkkoelsysteem relatief zal verbruiken

Melkvoorkoeler
Met een melkvoorkoeler op de melkleiding wordt een deel van de warmte van de melk onttrokken vooraleer ze in de koeltank komt. Het werkt volgens het tegenstroomprincipe nl. melk en water stromen in aparte ruimten in tegengestelde richting van elkaar gescheiden door een dunne wand. Globaal kan bij een verhouding van 2 liter water op 1 liter melk de melk worden voorgekoeld tot 20°C. Het voorverwarmde water (>10°C) kan als lauw drinkwater voor de runderen dienen. Hierdoor verlaagt het elektriciteitsverbruik voor het koelen van de melk.

Warmterecuperatie aan de koelgroep
Warmte die vrijkomt bij het afkoelen van de melk kan gebruikt worden om reinigingswater op te warmen (tot max 55°C om schade aan de koelmachine te voorkomen). Hier fungeert de koelmachine in feite als een warmtepomp. Per liter melk kan 0,3 tot 0,8 l warm water met een temperatuur van 55°C worden geproduceerd. Bijverwarming van het reinigingswater blijft noodzakelijk door het water uit de recuperatieboiler in een andere boiler of doorstromer verder te verwarmen. Sowieso kan dit een besparing van 50% voor de benodigde energie voor het opwarmen van water opleveren.