Biomassa Korteomloophout Rendabiliteit

Rendabiliteit

Uit berekeningen blijkt dat de teelt van KOH voor lokaal en eigen gebruik in kleinschalige stookinstallaties (≤ 300 kW) financieel interessant kan zijn. Zo kan KOH, door stookoliekosten uit te sparen, qua financiële return zeker concurreren met de in Vlaanderen gangbare akkerbouwteelten. De teelt van KOH voor verkoop van houtsnippers is momenteel nog niet rendabel.

In Vlaamse context ligt het grootste potentieel voor dergelijke projecten bij landbouwbedrijven met een eerder kleine tot middelgrote energievraag ; zoals intensieve veehouderij (pluimvee en varkens) en koude serreteelten. Het bevoorraden van stookinstallaties met vermogens > 300 kW met KOH is minder realistisch omdat hiervoor al gauw grote oppervlaktes nodig zijn. De voornaamste stimulans om te stoken op hout is de stijgende prijs van fossiele brandstoffen. Uit onderstaande grafiek blijkt dat stoken op houtsnippers op dit moment minstens de helft goedkoper is dan wanneer men aangewezen is op fossiele brandstoffen.

 

Eén hectare KOH kan op jaarbasis een equivalent aan stookwaarde van ca. 5000 liter stookolie of ca. 50000 kWh produceren

 

 

 

Marktprijs hout (30% vocht):    €0,023 - 0,026 /kWh of €85/ton                (excl. BTW)

Productieprijs KOH:       €0,019 /kWh                     (excl. BTW)

Kostprijs Pellets (8% vocht):       €0,032/kWh  of €160/ton                             (excl. BTW)

Kostprijs stookolie (gemiddeld laatste 10 jaar): €0,058 /kWh      (excl. BTW)

 

 

Stoken op houtige biomassa brengt over het algemeen een hoge investeringskost mee maar wordt gekenmerkt door een lage operationele kost. Voor fossiele brandstoffen is dat net omgekeerd. De investering is in de meeste gevallen beperkter, maar de operationele kosten (vooral bepaald door de kostprijs van de brandstof) liggen een stuk hoger. Om tot een acceptabele terugverdientijd van biomassa installaties te komen, moet het verbruik dus voldoende hoogt zijn. Voor een optimale rendabiliteit kan als vuistregel worden gehanteerd dat de ketel onder onze weerscondities ten minste 3.500 vollasturen moet draaien, dus 1/3 van het jaar werkende zijn. Dit komt overeen met een ketel die een vermogen heeft van ca. 65% van de piekvraag. Bijvoorbeeld bij een ketel van 100kW, moet het verbruik minimaal 350 000 kWh zijn. Indien je minder stookt is je winst door uitgespaarde stookoliekosten te laag en is de terugverdientijd te groot.

 

Wens je zelf de rendabiliteit te berekenen van de teelt van korteomloophout, surf dan naar de online rekentool www.korteomloophout.be

Op die zelfde website kan je eveneens een simulatie maken van de kosten en opbrengsten van houtverbranding met aangekochte biomassa of met hout geoogst uit landschapsonderhoud.