Energie produceren Slim sturen en batterij-opslag

Slim sturen en batterij-opslag

In de toekomst zal het slimmer inzetten van elektrische energie belangrijker worden. Dit zal mogelijk worden gemaakt door vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Binnen het IWT-project SAVE - Slim aansturen van elektriciteit (2014-2018) werd dieper ingegaan op dit thema. Het project leverde een aantal interessante brochures op:

- Technisch handboek slim aansturen van elektriciteit

- Brochure witloofteelt

- Brochure varkenshouderij

- Brochure melkveehouderij

- Brochure glastuinbouwbedrijven

- Brochure landbouw met bewaring