Biomassa Sorghum

Sorghum

Sorghum behoort net als rijst en maïs tot de grassenfamilie. Het is een subtropische C4-plant die op korte tijd zeer veel biomassa kan produceren. Sorghum omvat verschillende soorten. In minder warme gebieden bieden de sorghumsoorten suikersorghum (Sorghum bicolor) en sudangras (Sorghum drummondii en Sorghum bicolor x drummondii) mogelijkheden als energie-en voedergewas.
Suikersorghum en sudangras zijn in het veld gemakkelijk van elkaar te onderscheiden. Suikersorghum lijkt erg op maïs maar er worden geen kolven gevormd. De zaadproductie gebeurt in de top van de plant.

Sudangras lijkt erg op gras. De kruising tussen suikersorghum en sudangras wordt ook sudangras genoemd. De bladeren zijn echter breder en de stengels zijn dikker in vergelijking met het ‘echte’ sudangras.
De proeven te Rumbeke-Beitem (inagro) tonen aan dat de opbrengsten sterk uiteenlopen ifv het ras. Bij sudangras brengen de hoogproductieve rassen tot 17 ton DS/ha op, terwijl de minst productieve rassen slechts 10 ton DS/ha halen.

  • Bij suikersorghum lagen de maximale opbrengsten in proef iets hoger, nl. rond 20 ton DS/ha, maar opnieuw werden grote rassenverschillen vastgesteld, waarbij een aantal rassen finaal minder dan 10 ton DS/ha opbrachten. De opbrengsten zijn vrij sterk wisselvallig in functie van de groei-omstandigheden.
  • Biogaspotentieel Voor toepassing in een biogasinstallatie is niet alleen de drogestofopbrengst per hectare belangrijk. Het product moet ook goed vergistbaar zijn, met voldoende hoge opbrengsten methaan per ton droge stof. Eerste beperkte onderzoeksresultaten tonen aan dat de methaanopbrengsten van sorghum, berekend per ton droge stof, 10 à 15% lager zijn dan van maïs. Bij analyse van de samenstelling stellen we vast dat sorghum een grotere fractie lignine en hemi-cellulose bevat dan maïs, wat de oorzaak van de lagere biogasopbrengst zou kunnen zijn.