Biomassa Korteomloophout Subsidies

Subsidies

Sinds 2010 kan je als landbouwer ook toeslagrechten activeren op de teelt korteomloophout. Dit kan door in je verzamelaanvraag je korteomloophout aan te geven als “Bebossing (korte omlooptijd) Code 883”

Er is investeringsssteun mogelijk tot 30% voor investeringen gericht op materieel en installaties die functioneren op hernieuwbare energie mits duurzaam geproduceerd werd. Concreet betekent dit dus dat niet de teelt, maar de houtverbrandingsinstallatie gesubsidieerd wordt.

Meer info; http://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun/vlif-investeringssteun-voor-land-en-tuinbouwers

Korteomloophout als ecologisch aandachtsgebied binnen de vergroening in het kader van

het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

De teelt van korteomloophout kan mee in rekening gebracht worden voor het realiseren van de 5% ecologisch aandachtsgebied. Voor elk van de maatregelen die in aanmerking komen hiervoor werd een wegingsfactor ingevoerd. Voor korteomloophot bedraagt deze 0,3. Dit betekent dat 1ha korteomloophout equivalent is aan 0,3 ha ecologisch aandachtsgebied. Eveneens zijn er verschillende bijkomende voorwaarden gesteld waaraan de aanplant van agroforestry moet voldoen, namelijk;

  • keuze één of meer van de volgende boomsoorten: zwarte els, boswilg, schietwilg, katwilg, fladder olm, gladde olm, hazelaar, zwarte populier, gewone esdoorn, gewone es, zomerlinde, winterlinde, Amerikaanse eik, lijsterbes, haagbeuk, ruwe berk, boskers, tamme kastanje (veredelde wilgen en populieren kunnen momenteel niet)
  • maximale omlooptijd bedraagt 8 jaar;
  • gebruik van minerale meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen is niet toegelaten, tenzij de overheid het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen om fytosanitaire redenen zou opleggen;
  • de aanvrager moet het betrokken perceel van 1/1 tot en met 31/12 in eigen gebruik hebben.

 

Aangifte korte omloophout in de verzamelaanvraag

Wanneer een perceel begroeid met korte omloophout aangegeven wordt in de perceelsaangifte met de gewascode 883 of 963, zal dit perceel korte omloophout worden opgenomen in de lijst potentieel ecologisch aandachtsgebied binnen het e-loket op de pagina vergroening ecologisch aandachts-gebied. In deze lijst op het e-loket duidt u aan welk potentieel EAG voor u zal meetellen als EAG (= EAG activeren). Let op: EAG activeren = EAG voorwaarden respecteren. Raadpleeg ook de help onder e-loket.