Biomassa Maïs Tips

Tips

 

5 tips voor goede energiemaïs

1. Kies enkel voor een laat afrijpende energiemaïs wanneer u vroeg en in goede omstandigheden kunt zaaien, een bodem hebt met een goede vochtvoorziening en het gewas in het najaar voldoende lang kan aanhouden.

2. In alle andere gevallen is het beter om voor een half vroege – half late voedermaïs te opteren.  

3. Een drogestofgehalte van > 29 % blijft de basisvoorwaarde om de drogestofverliezen in de kuil binnen de perken te houden.

4. Ideaal is de maïs te oogsten aan een drogestofpercentage tussen 30 en 33 %. Hogere drogestofgehaltes kunnen een negatieve invloed hebben op de vergistbaarheid door een hoger ligninegehalte in de restplant.

5. Hou er rekening mee dat het drogestofgehalte bij oogst ook de trans- portkosten beïnvloedt: haalt u 100 ha energiemaïs binnen aan een drogestofgehalte van 29 % dan moet u gemakkelijk 500 tot 600 ton méér massa aanvoeren en inkuilen dan wanneer u aan 32 % droge stof oogst. Dit brengt ook verhoogde afzetkosten voor het digestaat met zich mee.