Energie besparen Varkenshouderij Verwarming

Verwarming

Om temperatuurschommelingen te voorkomen en tegelijk te besparen op de verwarmingskosten, is isolatie een must.

In de eerste plaats moet de warmteoverdracht tussen de buitenomgeving en de binnenruimte beperkt worden. Bij slechte isolatie zal de ruimte bij zeer koud weer te sterk afkoelen of in extreme gevallen kunnen gestockeerde producten tegen de wand bevriezen.

In de tweede plaats moet ook condensatie op de materialen voorkomen worden tijdens perioden van lage buitentemperaturen.

Plaatsing isolatie

Bij de plaatsing van isolatie mogen er geen koudebruggen ontstaan. Een koudebrug is een plaats waar de isolatiemantel wordt onderbroken. Moeilijke punten zijn vooral de ontmoetingen tussen muur, vloer en dak, de doorsteek van dragende structuurelementen, ramen, ventilatieopeningen, poorten en deuren. De isolatie moet ononderbroken aan de wanden en het dak worden aangebracht. Om de koudebruggen te vermijden tussen de wand en de vloer is het noodzakelijk de isolatie in de wand minimaal 60 cm te laten doorlopen onder het maaiveld. Is het maaiveld lager gelegen dan de vloer in de bewaarloods, dan moet zeker gecontroleerd worden of de warmteverliezen een minimale afstand van 50 cm overbruggen via de grond.

Om de verbinding tussen isolatieplaten te verzekeren, zijn er heel wat technieken en afwerkmethodes voor isolatieplaten (sponning, messing en groef) op de markt. Het is af te raden om isolatiemateriaal met rechte kanten te gebruiken, omdat de kans op isolatieverliezen via de naden dan veel te groot wordt. Omwille van de koudebruggen, maar ook om arbeid uit te sparen, worden sandwichelementen gebruikt voor daken wandafwerkingen. 

Isolatiemateriaal

Uit het ruime aanbod van isolatiematerialen worden de volgende het meest toegepast:

Geëxpandeerde polystyreenplaten (EPS): ook piepschuim genoemd. Dit is een synthetisch schuim dat gebruikt wordt voor zowel dak- als wandisolatie.

Polyurethaanplaten (PUR): een synthetisch schuim met een cellenstructuur van het gesloten type.

Geëxtrudeerde polystyreenplaten (XPS): een kunststofschuim met een gesloten cellenstructuur. Het wordt gefabriceerd door de vermenging van een polystyreen polymeer met een drijfgas onder druk waarna het geëxtrudeerd wordt.

Het warmteverlies hangt af van de dikte en de samenstelling van de materialen van wand en dak. De isolatiewaarde van het materiaal wordt gekenmerkt door de warmtegeleidingscoëfficiënt of lambda(λ)-waarde [W/(mK)]. Hoe lager deze waarde hoe minder dik het isolatiemateriaal moet worden aangebracht voor eenzelfde isolerend effect.

  EPS PUR XPS
Minimale dikte (cm) 12 8 10
λ-waarde [W/(mK)] 0,033 - 0,042 0,023 - 0,032 0,029 - 0,038
Kleur Wit Geel Verschillende kleuren
Plaatsing aluminiumfolie Aan beide zijden Aan beide zijden Geen Aluminiumbekleding nodig
Vervorming

Zeer krimpgevoelig

Neiging tot kromtrekken

Maatstabiel en weinig
krimpvervorming

 

EPB normen

Een EPB-regelgeving omvat drie normen: een maximaal K-peil, isolatienormen of maximale U-waarden en minimale ventilatienormen.

In de landbouw gelden momenteel enkel minimale isolatienormen of maximale U-waarden. Een hoge U-waarde betekent een groot verlies aan warmte. De U-waarde is afhankelijk van de isolatiewaarde en de dikte van het materiaal. U-waarden kunnen opgegeven worden voor één materiaalsoort of voor een combinatie van materialen, b.v. voor een samengestelde wand  (betonelement + isolatiemateriaal). Ter vergelijking: De maximale U-waarde voor industriële gebouwen is 0,24 W/m²K. De verplicht U-waardes voor varkensstallen bedragen:

  • muren en daken: ≤ 0,40 W/(m².K)
  • vensters: ≤ 1,1 W/(m².K)
  • vensters met profiel: ≤ 1,8 W/(m².K)
  • poorten en deuren: ≤ 2 W/(m².K)

Verblijfruimtes voor dieren en ruimtes voor bewaring en/of productie van plantaardige producten worden vrijgesteld van de ventilatie-eisen. Alle overige ruimtes waar personen werken en/of verblijven dienen te voldoen aan de bestaande ventilatienormen. Aparte koel-, productie- of bewaarcellen binnen de loods vallen niet onder de EPB-regelgeving.

Voor meer informatie rond EPB in de landbouw kan je terecht op de website van Landbouw en Visserij.