Biomassa Hennep Wat is het?

Wat is het?

Wanneer er wordt gesproken over hennep, of gebruikmakend van de Latijnse benaming ‘cannabis’, dan is ‘ah, marihuana’ de vaakst voorkomende opmerking. Begrijpelijk natuurlijk, omdat de talloze toepassingen van de hennepplant in de vergetelheid raakten door de negatieve bijklank van hennep. Maar hier komt de laatste jaren terug verandering in. Zo wordt hennep opnieuw gebruikt als grondstof voor bouwmaterialen, textiel, papier, voeding en nog zoveel meer. Onder de naam 'industriële hennep' mag dit gewas een bij wet opgelegd maximum THC-gehalte (de psychoactieve stof in cannabis) niet overschrijden. Daardoor is industriële hennep niet als drugs te gebruiken. Marihuana bevat ongeveer een honderdvoud aan THC ten opzichte van industriële hennep.

Tot aan de eerste wereldoorlog kweekten heel wat landbouwers voor eigen gebruik enkele vierkante meters hennep, voor het persen van hennepolie en het draaien van touwen. Ondanks de vele toepassingen verminderde het belang van de hennepteelt omdat het verwerkingsproces zeer arbeidsintensief was en tegelijkertijd het aanbod aan alternatieve gewassen zoals jute, katoen en houtpulp groeide.

Revival

Langzaam maar zeker ontplooit zich opnieuw interesse in de teelt, enerzijds door de zoektocht naar hernieuwbare grondstoffen voor milieuverantwoorde producten en anderzijds door de veelzijdigheid en goede materiaaleigenschappen van de plant. In 2014 stond er in Europa al 17.000 ha. Frankrijk is de koploper in de teelt van vezelhennep, met een constante productie, gevolgd door kleinere, per jaar wisselende arealen in Engeland en Nederland. In België stond er in 2014 ongeveer 300 ha vezelhennep, waarvan 250 ha in Wallonië en 50 ha in Vlaanderen.