< terug naar overzicht

Alternatieve verwarmingssystemen in de witloofteelt

Op 16 maart 2016 organiseerde de Nationale Proeftuin voor Witloof (NPW), in samenwerking met Provincie Vlaams-Brabant en Inagro, een energiecafé over de mogelijke alternatieve energiebronnen in de witloofteelt. Voor de verwarming bij de teelt van witloof (hydro- en grondteelt) wordt momenteel vooral gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen. Hiervoor komen ook verschillende alternatieve verwarmingssystemen in aanmerking. Voorbeelden hiervan zijn warmtepompen en verbranding van miscanthus of houtsnippers.

Het energiecafé was te gast bij witloofteler Eddy Crispel. Sinds 2012 teelt hij ook miscanthus en hij heeft een biomassaverwarmingsketel sinds 2013. Tijdens het energiecafé werd de werking van de verschillende systemen en de mogelijke toepassingen op witloofbedrijven toegelicht. Daarnaast kwamen ook de financiële rendabiliteit, premies en subsidies aan bod. Leveranciers van de voorgestelde systemen kregen na de toelichting  de mogelijkheid om hun materiaal voor te stellen.

Christel Van Ceulebroeck (NPW) startte de avond met een toelichting over mogelijke energiebesparende maatregelen die witlooftelers kunnen toepassen op hun bedrijf. Na deze inleidende sessie heeft Emmanuel Decock (Ardea NV) de werking van de biomassaverwarmingsketel op het bedrijf van Eddy Crispel toegelicht. Vervolgens gaf Mieke Vandermersch (Provincie Vlaams-Brabant) meer informatie over de teelt van miscanthus met enkele financiële cijfers. Jasper Somers (NPW) vulde aan met gegevens over het aankopen van hout en het toepassen van korteomloophout op een perceel. De regelgeving en mogelijke steun voor biomassa- en houtverbranding werden kort aangehaald. Tenslotte werd door Tania De Marez (Inagro) de werking en toepassingen van warmtepompen uitgelegd.

Na het einde van de energiecafé hadden de aanwezigen de mogelijkheid om op de infostandjes van 3 leveranciers (Koeltechniek De Ryck bvba, Carrier Airconditioning Benelux BV en Ardea NV) meer informatie te bekomen.

 

Meer informatie: Jasper Somers (NPW) - jasper.somers@vlaamsbrabant.be

< terug naar overzicht