< terug naar overzicht

Altijd al een windmolen willen plaatsen?

Lees hier waar de kansen liggen en hoe je er aan begint.

Betrouwbare leverancier

Er zijn op de markt van de kleine windmolens (tot 15m) veel spelers actief. Slechts weinig molens in die categorie presteren voldoende om van een rendabele investering te kunnen spreken.

Belangrijk is om in te schatten hoe realistisch de cijfers zijn die de leverancier/installateur opgeeft. Ook het ontbreken van cijfermateriaal is vaak een teken van weinig expertise en een ondermaatse kwaliteit. De adviseurs van Inagro kunnen je hierbij helpen.

Bij middelgrote windmolens (> 15m, < 300 KW) ligt dit anders. Er zijn in Vlaanderen een beperkt aantal aanbieders van dergelijke windmolens. Om een dergelijke windmolen te verantwoorden moet er wel een aanzienlijk verbruik zijn op het bedrijf zelf, ordegrootte: enkele honderden MWh.

Inplanting

Ook voor een windmolen geldt: locatie, locatie, locatie. In de meest windrijke provincie, West-Vlaanderen, komt de wind de helft van de tijd uit het westen of het zuidwesten. Het is dus belangrijk dat de wind in die richtingen vrij spel heeft.

De gemiddelde windsnelheid op de ashoogte van de windmolen geeft een ruwe indicatie van de te verwachten productie. De reële windsnelheid op de inplantingsplaats kan echter fel afwijken onder invloed van obstakels. Via vuistregels kan er een inschatting van de impact van obstakels gemaakt worden, maar de enige methode om zekerheid te krijgen over de opbrengst op een bepaalde site, is het uitvoeren van een windmeting.

Zelfverbruik en verbruiksprofiel

De rendabiliteit van een windmolen hangt, naast de productie, in grote mate af van het deel van de energieproductie dat je zelf zal verbruiken. Om dat in te kunnen schatten maakte Inagro verbruiksprofielen op voor verschillende types landbouwbedrijven. Op basis van het jaarverbruik en de activiteiten op het bedrijf kunnen we inschatten hoe het verbruik op het bedrijf evolueert doorheen de dag en doorheen het jaar.

Zo zal een varkensbedrijf een ander profiel hebben dan een bedrijf met enkel bewaarloodsen. Het zelfverbruik en dus ook de rendabiliteit van een windmolen zal erg verschillend zijn op beide bedrijven. Contacteer de adviseurs van Inagro gerust voor een vrijblijvende analyse.

Vergunning

Velen stellen zich terecht de vraag of het überhaupt mogelijk is om een vergunning te verkrijgen voor een eigen windmolen. Het is waar dat in het verleden de verschillende overheden erg terughoudend waren met het verstrekken van vergunningen. De laatste tijd stellen we echter vast dat er meer openheid is.

Allereerst zullen de stedenbouwkundige voorschriften je moeten toelaten een molen te plaatsen. U zult ook moeten aantonen dat de windmolen die u gaat plaatsen voldoende energie zal opwekken en dat de hinder beperkt is. Voorbeelden van hinder zijn: veiligheid, slagschaduw, lawaaihinder, impact op fauna en landschappelijke impact.

Op basis van het ingediende dossier beslist de vergunningsverlenende overheid of de voordelen van de windmolen opwegen tegenover de hinder. Welke precies doorslaggevende elementen zijn, hangt af van instantie tot instantie. Sommige overheden ontwikkelden een beleidskader om potentiële aanvragers een handvat te beiden voor hun aanvraag, bijvoorbeeld: www.west-vlaanderen.be/beleidskader-voor-kleine-windturbines. Een dergelijk kader heeft echter geen juridische waarde, je kan er dus geen rechten aan ontlenen.

 

Vraag je je af of een windmolen iets voor jou is?

Contacteer Inagro via mail willem.boeve@inagro.be of telefonisch op 051 27 33 79

< terug naar overzicht