< terug naar overzicht

Batterijopslag: nu investeren of nog even geduld?

Batterijen worden populairder en daardoor zullen de prijzen dalen. Dat is wat we overal horen. Maar is dat ook zo? "Deels zeker wel", zegt Klaas De Craemer van VITO-EnergyVille, "maar om een batterij te kunnen gebruiken, moet je ook rekening houden met de systeemkost die bepaald wordt door onder andere de behuizing, elektronica, … Ik verwacht dat de prijzen hiervan veel minder snel zullen dalen dan die van de cellen zelf."

Stijgende belangstelling

Een gegeven waar we niet omheen kunnen, is dat batterijen een ‘hot topic’ zijn. “Op de laatste editie van vakbeurs Intersolar werd zowat een derde van alle expositieruimte ingenomen door batterijen en alles wat daarmee te maken heeft”, weet Grietus Mulder van EnergyVille. “Het aantal aanbieders gaat in stijgende lijn en er is grote belangstelling vanuit de industrie.”

Voor de meeste landbouwbedrijven is een batterij op dit moment nog niet interessant, voegt Grietus er meteen aan toe. “Enkel om je zelfconsumptie te verhogen heeft het weinig zin, want daar zijn batterijen nu nog te duur voor. Bovendien werkt het net voor kleine hernieuwbare energie-installaties tot 10 kW piek met een terugdraaiende teller momenteel als de perfecte batterij, zonder dat je iets moet investeren. Als je er een extra functionaliteit aan kan geven, bijvoorbeeld als noodstroom of om pieken in het verbruik uit te vlakken, dan kan het interessant worden.”


Meten is weten

Maar waarop moet je dan letten als je toch een batterij aanschaft? Wel, op die vraag kunnen we geen eenduidig antwoord geven, maar één stelregel geldt altijd: meten is weten. “Je moet eerst en vooral je verbruik kennen. Pas dan kan je bepalen welke de capaciteit is die je nodig hebt. En we hebben het hier dan 

over gedetailleerde cijfers, kwartierverbruiken of beter zijn nodig om een correcte inschatting te kunnen maken. Een slimme meter kan je daarbij helpen. Land- en tuinbouw mag dan wel gemakkelijkheidshalve als één sector worden omschreven, het is helemaal niet zo dat de verbruiken op diverse bedrijven gelijklopend zijn. Over het algemeen mag je ervan uitgaan dat je enkel moet gaan nadenken over een batterij als je een verbruik hebt dat niet gelijktijdig verloopt met de productie van je PV-panelen. Houd daarbij altijd in het achterhoofd dat opslag van elektriciteit duur is, dus hoe kleiner de batterij, hoe beter voor je portemonnee.” Als je weet hoeveel je verbruikt, is het ook belangrijk om te zien wanneer je veel verbruikt, of je dat verbruik eventueel kan verplaatsen of verspreiden en of er pieken zijn.

'Slim Aansturen van Energie'

Grietus Mulder: “Uiteindelijk heb je maar enkele productieve uren zon per dag en je wil op basis van die productie, in combinatie met een batterij, je afname van het net verlagen. Het is beter te proberen je injectie te verminderen en de piekinjectie af te toppen.”  Het project SAVE zet hierop in. Vanuit Enerpedia zijn het Innovatiesteunpunt, Thomas More en Inagro partners in dit project. SAVE staat voor ‘Slim Aansturen Van Energie’. Met andere woorden: je energieverbruik in die mate proberen te regelen dat je het meeste verbruikt wanneer je het ook effectief produceert.

Stel dat je dat hebt gedaan en je bent er nog altijd van overtuigd dat een batterij voor jouw bedrijf een goed idee is. Hoe weet je dan hoe groot of klein die moet zijn? “Eens je weet hoeveel kWh aan batterijopslag je nodig hebt, moet je bekijken hoeveel vermogen je nodig hebt. Als je de batterij als back up wil gebruiken, check je best of het vermogen van je installatie beperkt kan worden. Zo kan ook het vermogen van de batterij beperkt blijven. Om het minimumvermogen te kennen bij gebruik van de batterij als back up, volstaan kwartierdata niet. Dan zijn metingen op secondebasis noodzakelijk.”

 

Meer info

Marleen Gysen
Innovatiesteunpunt
marleen.gysen@innovatiesteunpunt.be 


< terug naar overzicht