< terug naar overzicht

Biedt realtime monitoring en sturing van energieverbruik een kans om factuur te drukken

De oorlog in Oekraïne jaagt energieprijzen van landbouwers de hoogte in. Zeker landbouwbedrijven met een hoog verbruik zien marges wegsmelten. Nochtans investeerden heel wat landbouwers reeds in energiebesparing en eigen productie. Een nieuw project bij witlooftelers moet nagaan of vraag en aanbod beter op elkaar kan afgestemd worden. Zo kunnen landbouwers hopelijk de kosten verder drukken.

Energiestromen beter in kaart brengen


Voordat vraag en aanbod op elkaar afgestemd kunnen moeten bedrijven een gedetailleerd en realtime overzicht hebben van verbruik en productie. Vandaag hebben veel bedrijven dit overzicht nog niet. We testen in het project daarom op verschillende bedrijven automatische monitoringsystemen uit.
Het monitoringsysteem moet landbouwers beter informeren. Landbouwers zullen direct energie kunnen besparen als ze weten welke processen wanneer veel energie verbruiken. De monitoring moet een minimum aan tijd kosten voor een maximum aan nauwkeurige info.

Realtime informatie maakt energiesturing mogelijk


Realtime informatie over energiestromen op een bedrijf is noodzakelijk voor een actieve sturing van processen. Binnen het project kijken we hoe we vraag en aanbod op witloofbedrijven beter op elkaar kunnen afstemmen. We analyseren verbruikspatronen en leggen die naast die van energieproductie uit bijvoorbeeld zonnepanelen. Praktisch zullen energievretende acties bijvoorbeeld verschoven worden naar momenten met meer zonne-energie.
Verbruiksprocessen kunnen niet altijd verschoven worden. Koelcellen op witloofbedrijven draaien bijvoorbeeld constant. Hier zal de energievraag niet altijd gecompenseerd kunnen worden door een verschuiving van processen naar zonnige momenten van de dag. Daarom kijken we ook naar kansen om energieoverschotten kortstondig te bufferen.
Overproductie van zonnepanelen tijdens de dag kan ’s nachts aangewend worden in koelcellen. We onderzoeken of batterijen rendabel een beperkte hoeveelheid energie kunnen opslaan voor een korte periode. Wanneer er gewerkt wordt met indirecte koeling kan er ook gebufferd worden in een koudedrager. Monitoring en sturing moeten er samen zo voor zorgen dat er meer eigen energie verbruikt wordt en er minder moet aangekocht worden.

Praktijkpunt Landbouw wekt in het project samen met Thomas More, BePowered en enkele witlooftelers. We hopen met het project de energiefactuur van witlooftelers verder te drukken. Het relanceproject startte in juni met steun van de Vlaamse overheid en loopt nog twee jaar.

 

Logo plattelandsontwikkeling

< terug naar overzicht