< terug naar overzicht

Brandstofverbruik bij een aantal veldbewerkingen (deel 2)

In een vorig E-zine gaven we al de brandstofverbruiken mee van zaaibedbereidingen bij de teelt van maïs. Je kan het artikel nog steeds terugvinden op de website van Enerpedia via deze link.

 

Brandstofverbruik bij vernietigen van groenbedekkers

 

In één van de praktijkproeven op Hooibeekhoeve werden 2 verschillende mengsels van groenbedekkers opgenomen. In 2017 werden de 2 groenbedekkers in een graanstoppel gezaaid, terwijl dit met dezelfde mengsels in 2018 na de maïsoogst gebeurde. Het ene mengsel bestond uit bladrammenas en gele mosterd (Greencover Beta) en het andere was een mengsel van Italiaans raaigras en snijrogge (Greencover Gras-Rogge). In het voorjaar van 2018 en 2019 werden de groenbedekkers geklepeld en nadien gefreesd. Het verbruik bij het klepelen bedroeg voor beide groenbedekkers zo’n 9 L/ha. In het brandstofverbruik bij het frezen was er wel een verschil op te merken. Het frezen van het mengsel bladrammenas en gele mosterd vroeg minder brandstof dan het mengsel gras-rogge. In 2019 was dit meer uitgesproken dan in 2018. In 2019 was het mengsel bladrammenas en gele mosterd namelijk slecht ontwikkeld terwijl de gras-rogge er wel fors bij stond (zie fig. 1 en 2). De grotere plantenmassa, maar ook de intensievere beworteling van gras-rogge maakt dat hier meer vermogen gevraagd wordt. Het brandstofverbruik tijdens het frezen wordt weergegeven in figuur 3.

 


 


Fig.1: Foto van de groenbedekkers in het voorjaar van 2018. Links Greencover Beta, rechts Greencover Gras-Rogge. 


 


Fig.2: Foto van de groenbedekkers in het voorjaar van 2019. Links Greencover Gras-Rogge, rechts Greencover Beta.


Fig.3: Brandstofverbruik van het frezen van 2 verschillende groenbedekkers. Greencover Beta (GB Beta, mengsel bladrammenas en gele mosterd) en Greencover Gras-Rogge (GB Gras-rogge, mengsel van Italiaans raaigras en snijrogge), voor de jaren 2018 en 2019.


Brandstofverbruik bij zaaien van triticale na verschillende voorbereidende bodembewerkingen

 

Hooibeekhoeve heeft sinds 2014 een proef aanliggen waar diverse bodembewerkingssystemen met elkaar worden vergeleken. Na 6 jaar maïs werd hier in het najaar van 2019 triticale gezaaid. Dit gebeurde met een combinatie rotoreg en pneumatische zaaimachine (Maschio Gaspardo). De verschillende grondbewerkingen, die voor het zaaien werden uitgevoerd, zijn hieronder weergegeven in tabel 1. Figuur 4 toont het brandstofverbruik van het zaaien van triticale na deze verschillende bodembewerkingen.

 


 

Tabel 1: Lijst met voorbereidende bodembewerkingen, voorafgaand aan het zaaien van triticale (NKG = niet kerende grondbewerking; 1 en 2 worden om de 3 jaar geploegd, laatste keer in 2017; NKG diep en ploegen werden 2x uitgevoerd).


Fig. 4: Brandstofverbruik bij het zaaien van triticale met een combinatie rotoreg en zaaimachine na verschillende voorbereidende bodembewerkingen.


Uit de grafiek komt naar voor dat, waar er voorafgaand een ondiepe bewerking is gebeurd, het brandstofverbruik lager ligt. Zowel bij het ploegen (ca 28cm diep), de krukasspit (ca 28cm diep) als de diepe niet-kerende grondbewerking (ca 60cm diep) ligt het brandstofverbruik 2 tot 4 L/ha hoger. Uitzondering hierop is de spitfrees. Ook hier is er ca 28cm diep gewerkt maar t.o.v. de ondiepe bewerkingen is het verschil in het brandstofverbruik bij het zaaien kleiner.

 

Conclusies

 

Bij het vernietigen van een groenbedekker blijkt een goed ontwikkeld gewas tot een hoger brandstofverbruik te leiden. Een grotere plantenmassa en een intensievere beworteling zal namelijk meer vermogen vragen van de trekker.
Een diepe voorafgaande hoofdbewerking zal, nadien bij het zaaien, een hoger brandstofverbruik geven. Algemeen kan gesteld worden dat een lossere bodem het verbruik zal verhogen.


Meer info:

 

Interessante tips om op een eenvoudige manier brandstof te besparen zijn terug te vinden op de website van Enerpedia via deze link.
Wil je meer weten over de resultaten van de proefveldwerking op Hooibeekhoeve, bezoek dan onze website of neem contact op met één van de medewerkers via hooibeekhoeve@provincieantwerpen.be of 014/85 27 07.

Auteurs: Nick Rutten, Gert Van de Ven

 

De gegevens uit dit artikel werden verzameld in kader van het Interregproject “Leve(n)de Bodem”.

< terug naar overzicht