< terug naar overzicht

Call investeringssteun voor kleine en middelgrote windturbines

Sinds 3 december kan iedereen die van plan is een kleine (tot 15 meter hoog) of middelgrote (tot 300 KWe) windmolen te plaatsen, investeringssteun aanvragen bij de Vlaamse overheid. 

Het nieuwe systeem met investeringssteun komt in de plaats van de groenestroomcertificaten en werd aangekondigd in augustus. De eerste oproep voor projecten loopt van 3 december 2018 tot en met 24 januari 2019. Het beschikbare subsidiebedrag wordt verdeeld over de gunstig gerangschikte investeringsprojecten tot het budget van 1,5 miljoen euro voor deze call opgebruikt is.

De belangrijkste voorwaarden zijn:  

 • Windturbines op land gelegen in het Vlaams gewest met bruto nominaal vermogen tussen 10 kWe en 300 kWe.
 • De geproduceerde stroom moet plaatselijk verbruikt worden of geleverd worden aan het elektriciteitsnet.
 • Enkel investeringskosten en aansluitingskosten komen in aanmerking.
 • Het maximum steunbedrag bedraagt 70% voor kleine ondernemingen en natuurlijke personen 
 • Er geldt een steunplafond van 1000 euro steun per MWh verwachtte jaarlijkse energieproductie.
 • De verwachtte jaarlijkse energieproductie wordt aangetoond aan de hand van een vastgelegde berekening gebaseerd op:
  • de plaatselijke windverdeling
  • de vermogenscurve van de windturbine
  • mogelijke obstakels rond de turbine
 • Binnen de 18 maanden na datum van de toekenning van de steun moet het project beschikken over de vereiste omgevingsvergunning.
 • Projecten worden gerangschikt op basis van de verhouding van de aangevraagde steun ten opzichte van de verwachtte jaarlijkse energieopbrengst.
 • Verplichte jaarlijkse rapportering aan het VEA van: de werking, de kosten, calamiteiten en de maandelijkse stroomproductie.

Meer info op https://www.energiesparen.be/call-windturbines  

Heb je een concreet project en wil je een aanvraag indienen?  

Dan kun je als West-Vlaamse landbouwer terecht bij Inagro voor advies en begeleiding. Contact: 051 27 33 79. 

< terug naar overzicht