< terug naar overzicht

Dubbele energiewinst met verrood licht in komkommer

In de winter van 2019-2020 werden op het Proefstation voor de Groententeelt zes led-spectra met elkaar vergeleken. De spectra bestonden uit een verhouding rood, blauw en verrood licht, waarbij de totale lichtintensiteit per dag onder alle spectra gelijk werd gehouden. Verrood licht werd in drie doseringen gegeven: niet, 13% tijdens het tweede deel van de teelt (met avondsimulatie) en 13% continu.

 verroodlicht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zonder verrood behalen we een energiewinst ten opzichte van SON-T, zowel in absolute cijfers als per geoogst product. We bekomen wel geen efficiëntiestijging berekend in kilogram per geleverde mol lichtfotonen. Het laagblauwe spectrum -95% rood en 5% blauw- was ongeveer 5% minder effectief dan SON-T. Met verrood stijgt de lichtefficiëntie sterk ten opzichte van het laagblauwe spectrum, waarbij we een toename tot 15% productie zagen, ondanks minder groeilicht. Ook ten opzichte van SON-T wordt een efficiëntietoename vastgesteld (+9%). Omschakeling naar led-belichting met verrood licht geeft dus een dubbele energiewinst.

De plantkwaliteit onder led was onder alle spectra wel opmerkelijk beter dan onder SON-T. De opbrengst van de planten onder spectra met verrood had uiteindelijk nog hoger kunnen liggen, als hier meer op gestuurd was. Verrood creëert een generatievere plant met vlottere uitgroei van de vruchten, waardoor de teelttechniek hierop moet worden afgestemd. Met verrood lijken we dus de sleutel in handen te hebben om de belichting te verduurzamen, waarbij op korte termijn de lichtefficiëntie ten opzichte van SON-T sterk kan verhogen.


Rol klimaat in succesvolle transformatie

Een belangrijk aandachtspunt voor een succesvolle transformatie naar full led is het klimaat, waarbij vooral het vochtdeficit een rem kan vormen bij led, die de extra warmte van SON-T ‘mist’. Hier bewust mee omspringen is even belangrijk als de keuze van het juiste spectrum. 


Meer informatie

Uitgebreidere informatie over de proef vind je op de website van Glitch en in Proeftuinnieuws 17.

Proefstation voor de Groenteteelt
Jonas De Win
Jari Van Dam

< terug naar overzicht