< terug naar overzicht

Een middelgrote windturbine op jouw bedrijf

We hebben de mond vol over groene energie en eigen stroomproductie. De goedkoopste energie is nog altijd degene die je niet gebruikt. Voor de stroom die je wel nodig hebt, zoek je het best een duurzaam en efficiënt alternatief. Windenergie is een heel beloftevolle techniek voor een land- of tuinbouwbedrijf, maar in de weg ernaartoe zitten nog veel valkuilen.


In 2018 werd de eerste oproep gelanceerd voor investeringssteun bij het plaatsen van windturbines in het Vlaams gewest. Eind januari eindigde die oproep. Na evaluatie volgt later dit jaar een nieuwe wedstrijd om tot 70% investeringssteun te kunnen ontvangen bij de bouw van je kleine of middelgrote windturbine. Kosten gerelateerd aan de aankoop, het plaatsen en aansluiten van de installatie komen kosten in aanmerking voor deze steunmaatregel. Het Vlaams Energieagentschap (VEA) heeft alle informatie over de oproep verzameld op www.energiesparen.be/call-windturbines.

Concreet gaat het over steun bij het bouwen van turbines van 10 kW tot en met 300 kW, waarvoor geen groenestroomcertificaten toegekend zijn. De verhouding van het steunbedrag dat je aanvraagt en de stroomopbrengst die je verwacht, levert je een plaats op in de rangschikking. Wie relatief gezien de meeste stroom kan maken voor het minste geld, scoort het best en de projecten die het best scoren, gaan met de steunsubsidie aan de haal. De grootte van de subsidiepot ligt vooraf vast.
 

Een goed contract

Wie opteert voor een windmolen, moet wel met veel factoren rekening houden. Laurens Vandelannoote, energieconsulent van het Innovatiesteunpunt, en juriste Katrien Van Herck van de Studiedienst hebben de diverse contracten bij de aanbieders van windmolens overlopen. “Uit de contracten die we doorgenomen hebben, blijkt dat er nog zeer veel ruimte is voor verbetering”, zegt Katrien Van Herck. “De bestudeerde contracten zijn nog onvoldoende uitgewerkt. Bovendien zijn ze vaak gebaseerd op buitenlandse situaties en dus niet geschreven op maat van de Vlaamse markt en ons rechtssysteem. Ik wil alle land- en tuinbouwers aanraden om hun contract grondig juridisch te laten nalezen vooraleer ze hun handtekening zetten. Onze dienstbetoonconsulenten kunnen daar zeker bij helpen.”

Katrien Van Herck staat ook even stil bij de oproep van VEA. “Wil je in aanmerking komen voor de investeringssteun, hou dan zeker rekening met de voorwaarden. Zo mogen de werken bijvoorbeeld nog niet van start gegaan zijn. Je mag ook nog geen ‘onomkeerbare contractuele verbintenissen’ aangegaan zijn voor de werkzaamheden voor de investering. De bankgarantie, met name 7,5% van het toegekende steunbedrag, ben je overigens kwijt als jouw project niet binnen de 18 maanden over de vereiste omgevingsvergunning beschikt.” 

Ben je geïnteresseerd in windenergie? Wil je weten of die ook op jouw land- of tuinbouwbedrijf een optie is? Neem dan contact op met Laurens Vandelannoote en zijn collega’s van de energiecel bij het Innovatiesteunpunt via laurens.vandelannoote@innovatiesteunpunt.be of 016 28 61 27.

 

Aandachtspunten bij contracten

Wie overweegt om een windturbine te plaatsen moet de windsnelheid kennen op de gekozen locatie. Ondanks metingen en windkaarten blijft windsnelheid helaas de grote onbekende factor: je weet niet precies hoeveel elektriciteit je zult produceren. Wanneer je toch de stap zet en het contract van jouw windmolen wilt ondertekenen, geeft Katrien Van Herck enkele aandachtspunten mee waarop je zeker moet letten.

Wie is de contractpartij?
Met wie precies sluit ik het contract? Met de verdeler, de producent, een aannemer die de molen zal bouwen? Heeft die partij voldoende expertise en financiële draagkracht?

Wat wordt precies aangeboden?
Wat is inbegrepen in de prijs? Gaat het hier alleen om de turbine zelf? Is het een all-incontract en koop je dus ook de plaatsing en het onderhoud achteraf? Of moet je daarvoor een bijkomend contract sluiten? Wie begeleidt de vergunningsaanvraag? Moeten er op het terrein voorbereidende werken gebeuren en wie neemt die voor zijn rekening?

Hoe zit het met de garanties?
De productgarantie is meestal beperkt in de tijd en vaak gerelateerd aan het onderhoudscontract. Moet je nadien een bijkomende machinebreukverzekering sluiten?

Bestaat er zoiets als een opbrengstgarantie?
Meestal is er wel een gegarandeerd vermogen bij een bepaalde windsnelheid, maar geen gegarandeerde opbrengst op een specifieke locatie. En hoe zit het met de beschikbaarheidsgarantie? Dat moet je goed nakijken, want overmacht (bijvoorbeeld bij een blikseminslag) is vaak niet inbegrepen in een eventuele garantie voor onbeschikbaarheid om technische redenen.

Wat is de betalingstermijn?
Een tip: zorg ervoor dat je het saldo pas hoeft te betalen na oplevering van de turbine.

Wie is aansprakelijk?
Denk hierbij aan schade aan derden door de plaatsing en het gebruik van de molen, bijvoorbeeld bij ijsvorming. Is het een goed idee om een aansprakelijkheidsverzekering (BA) of een rechtsbijstandsverzekering te sluiten? Voorziet het contract daarin?

Wat zijn de ontbindende en/of opschortende voorwaarden?
Wat gebeurt er als je geen definitieve omgevingsvergunning krijgt? Of als je de vereiste kredieten niet krijgt? Wat als je geen subsidie ontvangt, zoals de investeringssteun van het VEA?  

 

Meer info bij Laurens Vandelannoote via laurens.vandelannoote@innovatiesteunpunt.be of 016 28 61 27
Bron: dit artikel komt uit Boer & Tuinder van 17 januari 2019, geschreven door Liesbet Corthout

< terug naar overzicht