< terug naar overzicht

Een windturbine op site van Inagro

Inagro bekijkt al geruime tijd de mogelijkheden om een middelgrote windturbine te plaatsen op hun terreinen. Zo willen zij nieuwe technologieën toepassen, ervaringen delen met landbouwers en een voorbeeld ter beschikking stellen. In dit nieuwsbericht lees je welke keuzes gemaakt werden.
 

Traject van a tot z

Door zelf het volledige traject van aanvraag tot bouw en opvolging van de windmolen te doorlopen breidt Inagro zijn kennis op vlak van hernieuwbare energie verder uit. De bedoeling is om op termijn geïnteresseerden te kunnen voorzien van eerstelijnsinformatie bij de opmaak van het dossier.

Aspecten die aandacht verdienen bij de opmaak van het dossier

Wil je een windmolen plaatsen, dan zijn er heel veel aspecten waarmee je rekening moet houden. Dit zijn enkele aspecten die Inagro in detail bekeek:

  • Verbruiksprofiel
    De rendabiliteit van een windmolen wordt sterk bepaald door de hoeveelheid opgewekte elektriciteit die je zelf kan verbruiken op je eigen site. Zo vervang je de elektriciteit die je anders zou aankopen, en dus aan de waarde die je er normaal voor betaalt. Die waarde ligt veel hoger dan het bedrag dat je krijgt voor elektriciteit die je op het net stopt wanneer je onvoldoende verbruik hebt. Het is daarom belangrijk om je verbruiksprofiel zo goed mogelijk in beeld te brengen.

  • LCOE (levelized cost of energy)
    LCOE geeft weer wat de werkelijke kost is van de opgewekte elektriciteit door de windturbine. Die is op zich afhankelijk van verschillende parameters, zoals de windsnelheid ter plaatse, de hoogte van de molen en het vermogen van de turbine. De bedoeling is dat de LCOE lager ligt dan de waarde van aangekochte elektriciteit. Indien dat het geval is, betekent dit dat de opgewekte stroom via de windturbine goedkoper is dan de aan te kopen elektriciteit.

  • Omgevingsaspect
    Inagro hecht heel veel belang aan een goed contact met de buren. Zo is er al een bewonersvergadering geweest met omwonenden waarbij de plannen uit de doeken werden gedaan. Inagro ziet er nauwkeurig op toe dat de omwonenden geen hinder - bijvoorbeeld slagschaduw - ondervinden van de windturbine. Het is de bedoeling dat de buren uit de directe omgeving betrokken kunnen worden in het project. Momenteel werkt Inagro daarvoor enkele mogelijkheden uit.

Duurzaamheid

Met de bouw van de windturbine zal Inagro niet alleen zijn kennis en ervaring over dit topic uitbreiden. De investering past ook in hun beleid omtrent duurzaamheid. In samenspraak met de Provincie West-Vlaanderen zijn er streefdoelen opgesteld voor de reductie van de CO2-uitstoot van de site. De energieproductie van de windturbine kan voor dit streefdoel een heel grote positieve impact hebben. Er wordt gemikt op een windturbine die ongeveer de helft van het elektriciteitsverbruik van Inagro kan opwekken. Zo zetten zij een grote stap vooruit om de site te verduurzamen.

Meer info

Wil je meer info over dit project? Neem dan contact op met Tim Bockstael via 051 14 03 24 of tim.bockstael@inagro.be.

< terug naar overzicht