< terug naar overzicht

Efficiënt gebruik van laagwaardige warmte in de serre

Laagwaardige warmte in de serre

Heel wat systemen of reststromen geven warmte af op een relatief lage temperatuur. We spreken hier over laagwaardige warmte (typisch maximaal 40°C) omdat deze warmte minder makkelijk kan worden ingezet. Laagwaardige warmte kan afkomstig zijn van een warmtepomp of geothermie, maar ook van warmterecuperatie uit industriële processen, warmte gewonnen uit rookgassen of vanuit watergekoelde leds.

 

Verschillende buizensystemen

Om deze laagwaardige warmte optimaal in te zetten, en om een goed klimaat te krijgen in de serre, is het belangrijk dat het afgiftesysteem goed wordt ontworpen. Hiervoor moeten de karakteristieken van mogelijk toe te passen systemen en materialen gekend zijn.
Wanneer gebruik gemaakt wordt van ronde stalen buizen kan de dimensionering van het verwarmingssysteem vrij nauwkeurig bepaald worden door gebruik te maken van bestaande normen.
Wanneer systemen gebruikt worden bestaande uit ander materialen of systemen die niet de typische ronde vorm hebben, is deze dimensionering een stuk ingewikkelder.
Daarom voerde Thomas More praktische metingen uit om de warmte-afgifte onder verschillende omstandigheden te bepalen, en dit voor 19 verschillende buizensystemen die zowel in materiaal als in vorm varieerden.

 

Resultaten

De warmte-afgifte is sterk afhankelijk van het temperatuurverschil tussen de buis en de omgeving. Daarom wordt deze afgifte ook bepaald bij verschillende temperaturen. In onderstaande grafiek worden de metingen van 6 van de afgiftesystemen vergeleken. Het afgiftevermogen van de verschillende systemen is duidelijk verschillend bij de opgemeten systemen.

Afgiftevermogen van verschillende afgiftesystemen voor laagwaardige warmte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Op basis van deze metingen konden empirische formules worden bepaald voor de warmte afgifte.
De resultaten van de volledige meetcampagne, kunnen hier gelezen worden. Ook vind je hier enkele rekentools die meer inzicht geven in de afgiftesystemen voor laagwaardige warmte.Meer informatie:

Bert De Schutter (bert.deschutter@thomasmore.be)
Jeroen van Roy (jeroen.vanroy@thomasmore.be)
 

< terug naar overzicht