< terug naar overzicht

Elektriciteitsbesparing in de melkvee- en varkenshouderij

Uit energie-audits bij tientallen landbouwbedrijven blijkt dat het potentieel om energie te besparen erg afhangt van sector tot sector. Ontdek welke mogelijkheden u heeft om te besparen op de energiefactuur. Het is de moeite waard!

Melkveebedrijf

Besparen op de melkproductie-installatie levert de grootste winst op. De reiniging, melkkoeling en het melken zelf nemen daarbij ongeveer eenzelfde aandeel voor hun rekening. De installatie van bijvoorbeeld een voorkoeler of een vacüumpomp is met andere woorden de moeite waard om van naderbij te bekijken.

Vleesvarkensbedrijf

Bij een vleesvarkensbedrijf vormt de mechanische ventilatie de grootste kostenpost in het elektriciteitsbudget. Het type ventilator bepaalt in grote mate het stroomverbruik, maar ook een aangepaste sturing en tijdig onderhoud kan het verbruik sterk doen dalen.

Vermeerderingsbedrijf

Ook in een vermeerderingsbedrijf zit het grootste deel van het energieverbruik bij de mechanische ventilatie.

Maar ook bij de verlichting en biggenlampen kan het de moeite waard zijn om te investeren in energiebesparende maatregelen.

< terug naar overzicht