< terug naar overzicht

Energiebesparing door dynamisch gecontroleerde bewaring (DCA)

DCA en ULO

Bij de algemeen toegepast ULO-bewaring van hardfruit wordt het fruit eerst gekoeld tot zijn bewaartemperatuur voor appel meestal rond de 1°C en bij peer rond de -1°C, afhankelijk van her ras. Daarna wordt de bewaaratmosfeer gewijzigd waarbij de zuurstofconcentratie verlaagd wordt van 21 % in de buitenlucht tot ongeveer 3 à 1%.  Deze streefwaarden worden gedurende de volledige bewaarduur constant gehouden.

Door dynamisch gecontroleerde atmosfeerbewaring (DCA) toe te passen kan men de ademhaling nog verder verlagen waardoor minder ademhalingswarmte wordt geproduceerd en dus ook minder CO2. Er zal dus minder warmte moeten weg gekoeld worden wat energiewinst oplevert en er zal minder energie nodig zijn om de CO2-concentratie niet te laten oplopen.

DCA wordt mogelijk door op een bepaalde manier een ‘stress’-signaal van het fruit te meten. Zolang het fruit aangeeft dat het nog niet in stress is kan de streefwaarde voor O2 verlaagd worden. Wanneer een ‘stress’-signaal gedetecteerd wordt, wordt de streefwaarde voor O2 terug verhoogd tot de stress verdwijnt. Hierdoor wordt een veranderend O2 verloop gerealiseerd met overwegend lagere O2-concetraties dan onder ULO gebruikelijk zijn.

Metingen

VCBT heeft gedurende verschillende tests de ademhalingssnelheid gemeten van vruchten die werden bewaard onder verschillende bewaaregimes.  In Tabel 1 staan de waarden weergegeven voor ULO en DCA.  Hieruit is duidelijk te zien dat vruchten bewaard in DCA veel minder ademhalen en dus minder warmte produceren.

 

Besluit

DCA-bewaring verlaagt de ademhaling significant ten opzichte van ULO-bewaring waardoor het fruit minder warmte produceert. Deze warmte zal dus niet moeten worden weg gekoeld waardoor een energiebesparing wordt gerealiseerd.

DCA-bewaring  bij verhoogde bewaartemperatuur (hier 4°C) verlaagd zelfs de ademhaling naar vergelijkbare niveaus als DCA bij een conventionele lagere bewaartemperatuur (1°C) waardoor nog extra energie kan bespaard worden door dat bij een hogere bewaartemperatuur de warmteverliezen door de wanden van de koelruimtes kleiner zullen zijn. Er moet wel opgemerkt worden dat bij deze conditie nog wel moet nagegaan worden of de vruchtkwaliteit niet achteruitgaat.

 

Tabel 1. Gemiddelde ademhalingssnelheid als zuurstofverbruik (nmol/kg.s) voor de maanden november, januari en april

< terug naar overzicht