< terug naar overzicht

Energieke landbouw: Watt brengt het op?!

Om ook op energievlak tegemoet te komen aan een duurzame landbouw en tegelijk de stijgende energiekosten te drukken, zijn er op vandaag verschillende haalbare technieken en technologieën op de markt. De brochure ‘Energieke landbouw. Watt brengt het op?!’ vat de mogelijkheden voor u samen. 

Alle sectoren (industrie, diensten, alsook landbouw) staan voor dezelfde maatschappelijke uitdagingen: de voorraad aan fossiele bronnen voor energie is eindig en de emissies aan broeikasgassen moeten drastisch verminderen. Tegelijkertijd vormt energie een steeds belangrijkere kostenpost op het landbouwbedrijf. Ook wanneer we vooruitblikken naar de volgende decennia verwachten we dat deze uitdagingen veel aandacht zullen vragen. Het is belangrijk dat alle sectoren dan ook hun steentje bijdragen. Het antwoord op de vraag hoe dit moet gebeuren is kort samengevat: energie besparen, energie efficiënt gebruiken en hernieuwbare energie produceren!

Heel wat maatregelen, technieken en technologieën zijn toepasbaar in alle deelsectoren binnen de land- en tuinbouw. Denken we bijvoorbeeld aan isolerenof het plaatsen van zonnepanelen. Anderzijds zijn er ook erg sectorspecifieke mogelijkheden, zoals pocketvergisting of warmterecuperatie. Wilt u meer weten over hoe u specifiek op uw bedrijf energie kan besparen en/of zelf produceren? Lees dan de brochure uitgegeven door het Departement Landbouw & Visserij van de Vlaamse Overheid waar Inagro aan meewerkte.

Download of bestel gratis de brochure via de website van het Departement Landbouw & Visserij van de Vlaamse Overheid:http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=3562.

< terug naar overzicht