< terug naar overzicht

Energierapportering voor glastuinbouwbedrijven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finaal energiegebruik bepaalt vorm van het energierapport


Het jaarlijks finaal energiegebruik van de vestiging is bepalend voor de vorm van het energierapport dat moet worden opgemaakt (Figuur 1). Het finale energiegebruik wordt berekend door alle verbruikte brandstoffen, de afgenomen netstroom, de zelf geproduceerde en verbruikte stroom en eventueel afgenomen restwarmte op te tellen (Figuur 2). De aan het net geleverde stroom afkomstig van een warmtekrachtinstallatie (wkk) mag in mindering worden gebracht omdat de brandstof die als input wordt gebruikt, ook wordt meegerekend (idem voor eventueel geleverde restwarmte). Geïnjecteerde stroom van zonnepanelen of een windmolen mag je niet aftrekken van het totaal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bepalen welke verplichting voor jouw bedrijf van toepassing is


Bij Thomas More maakten we op basis van gemiddelde cijfers een oriënterende figuur die je in eerste instantie kan gebruiken om op basis van je teelt en oppervlakte in te schatten waar je naar alle waarschijnlijkheid terechtkomt. Meer specifiek kan je op basis van je jaarverbruiken met de bijhorende oriënterende tool bepalen welke rapportering voor jou van toepassing zal zijn. Zowel de oriënterende figuur als de tool kan je hier bekijken.

 

Verbruiksgegevens verzamelen


Zowel om deze tool in te vullen als om verdere stappen te zetten in je rapportering, is het verzamelen van al je verbruiksgegevens belangrijk. De meest eenvoudige methode is alle facturen van afname of aankoop en eventuele teruglevering of verkoop (bv. elektriciteit en restwarmte) erbij te nemen.

 

 

Inhoud energierapporten

 

 

Energiebalans voor KMO’s met 0,02 tot 0,05 PJ energiegebruik


KMO’s met een finaal energiegebruik tussen 0,02 en 0,05 PJ moeten een energiebalans opmaken. Tuinders mogen dit zelf opmaken en ingeven op het Energieloket Vlaanderen. In de energiebalans moet je een overzicht geven van het energiegebruik en moet je een no regret-maatregelenlijst aftoetsen. De maatregelen die een terugverdientermijn van minder dan drie jaar hebben, moeten binnen de vier jaar na het indienen van de energiebalans worden uitgevoerd. De opgemaakte energiebalans moet vierjaarlijks een update krijgen.

 

Sjabloon voor energiebalans


Moet je een energiebalans opstellen? Geen nood, we werkten een sjabloon uit dat je eenvoudig kan invullen en opslaan als rapport. Dit rapport bevat alle gegevens die je ook moet invullen op het Energieloket Vlaanderen. Het sjabloon is hier beschikbaar.

 

Energieaudit voor KMO’s met 0,05 tot 0,1 PJ energiegebruik


Zit je finaal energiegebruik als KMO tussen 0,05 en 0,1 PJ, dan moet je een energieaudit opmaken die eveneens in de webapplicatie ingegeven moet worden. Grote ondernemingen (meer dan 250 personeelsleden of jaaromzet > 50 miljoen euro EN balanstotaal > 43 miljoen euro) moeten al vanaf 0,02 PJ een energie-audit opstellen. Voor het opmaken van deze energie-audit moet je wel beroep doen op een interne of externe energiedeskundige. Naast een overzicht van het energiegebruik moet je ook alle maatregelen detecteren die een energiebesparing kunnen realiseren. Alle maatregelen met een IRR > 13% moeten uitgevoerd worden. Binnen de vier jaar na indienen moet de audit geactualiseerd worden.

 

Energieplan voor vestigingen met meer dan 0,1 PJ energieverbruik


Voor vestigingen met een finaal energiegebruik van meer dan 0,1 PJ, de energie-intensieve bedrijven, moet er door een energiedeskundige een energieplan worden opgesteld en ingediend. De inhoud van dit energieplan stemt overeen met de inhoud van de energieaudit, maar het opgemaakte energieplan moet eerst conform worden verklaard door VEKA vooraleer het kan worden opgeladen op de webapplicatie.


Als energie-intensief bedrijf met een finaal energiegebruik van meer dan 0,1 PJ kan je ook vrijwillig intekenen op de energiebeleidsovereenkomst (EBO).

 

Aanpak opmaak energieaudit of -plan met energiedeskundige


Moet je een energieaudit of -plan opmaken (finaal energiegebruik > 0,05 PJ)? Dan moet je een energiedeskundige aanstellen. In dit geval kan je niet met een algemeen sjabloon werken, maar zal er een goede samenwerking met een energiedeskundige nodig zijn om het rapport op te stellen. Als tuinder speel je hier een belangrijke rol bij het aanleveren van voldoende en correcte informatie. Indien nodig kan je beroep doen op een adviesverlener voor ondersteuning.

Meer gedetailleerde informatie kan je terugvinden in het artikel in Proeftuinnieuws nr 7 (pag 7 tot 9), op de website van Boerenbond en op de website van VEKA. De ondersteunende tools vind je hier.  

 

Meer info?


Carla Siongers
Thomas More – Expertisecentrum Energie
energie.glastuinbouw@thomasmore.be

 

< terug naar overzicht