< terug naar overzicht

Flexibiliteit en batterijopslag

De toekomst van onze energiehuishouding is gedecentraliseerd en flexibel. De combinatie van zonnepanelen en batterijsystemen die steeds betaalbaarder worden, met de stijgende elektriciteitsprijs en het ingewikkelde vraagstuk van de energiebevoorrading, levert stof tot nadenken over elektriciteit op jouw bedrijf. Het project SAVE heeft hier de afgelopen jaren sterk aan gewerkt. September 2018 werd een punt gezet achter het project, met het uitgeven van een handboek en sectorfolders voor o.a. melkveebedrijven, varkensbedrijven, pluimveebedrijven, landbouwbedrijven met bewaring, glastuinbouwbedrijven en witlooftelers.

Het project SAVE: Slim aansturen van elektriciteit

Vier jaar geleden begon het project SAVE, om kmo’s beter te begeleiden bij het ‘slim aansturen van elektriciteit’. Het project heeft zich dus niet alleen op de landbouw gericht. Ook het energieverbruik van kantoorgebouwen of supermarkten werd bijvoorbeeld onder de loep genomen. SAVE is een initiatief van tien partners uit onderzoek, technologie, consultancy en ondernemerschap. Het project SAVE bereikte liefst zesduizend mensen, onder andere via informatiesessies en bezoeken aan demonstratiesites. Iedereen kan de informatie uit SAVE inkijken via www.slimaansturenvanelektriciteit.be. Het technisch handboek en de sectorfolders blijven beschikbaar op de website. 

De toekomst van batterijopslag

Jef Poortmans van Imec belichtte tijdens het slotevent eind september 2018 de evolutie van zonnepanelen en batterijopslag. “De evolutie naar een meer gedecentraliseerde elektriciteitsproductie en -opslag is nu al bezig is en zal nog versterken. De prijs van zonnepanelen is de afgelopen jaren al zeer sterk gedaald en voor batterijen verwacht ik dezelfde prijsevolutie.” Samen met KU Leuven, UHasselt en VITO onderzoekt Imec in EnergyVille wat de volgende stappen in deze evolutie kunnen zijn. “Recycleerbaarheid wordt nog belangrijker, net als een lange levensduur. Alles moet aanpasbaar zijn, potentieel opschaalbaar en toch nog betaalbaar. Imec is nieuwe cellen aan het ontwikkelen. Zo is er bijvoorbeeld interesse voor bifaciale modules, die aan de voor- en de achterzijde capteren. Ook geïntegreerde modules in gebouwen of auto’s bieden mogelijkheden.”

In de haven van Antwerpen heeft Fluvius geëxperimenteerd met slimme windturbines. Patrick Reyniers: “Slimme netten bouwen is meer dan technologie. Qua efficiëntie zijn drie zaken belangrijk: maximaal groen, een zo laag mogelijk energieverbruik en natuurlijk het financiële plaatje. Wij maakten in de Waaslandhaven een tiental windturbines ‘slim’. In zo’n slimme windturbine kunnen wijzelf regelen of we meer of minder energie produceren. Door in realtime aan te sturen, kunnen wij de bedrijven in de buurt altijd de gevraagde capaciteit leveren. Door 80% van de energie lokaal te verbruiken, zijn er minder verliezen. We hebben ook een proefproject opgezet om de productieplanning af te stellen op basis van de windvoorspelling en minder tijdsgevoelige processen zoals invriezen uit te stellen tot momenten waarop er meer wind voorspeld wordt.”

 

 

Land- en tuinbouwers informeren

Specifiek voor land- en tuinbouwers is de kennis uit het project gebundeld in folders specifiek voor melkveebedrijven, varkensbedrijven, pluimveebedrijven, landbouwbedrijven met bewaring, glastuinbouwbedrijven en witlooftelers. In die folders vind je een eerste aanzet voor efficiëntiemaatregelen op jouw bedrijf. Je kan deze folders gratis downloaden via https://www.slimaansturenvanelektriciteit.be/tools

In het technisch handboek SAVE wordt dieper ingegaan op verschillende technische aspecten op gebied van slim toepassen van hernieuwbare energie. Zaken die aan bod komen zijn oa: slim inzetten ven hernieuwbare energie, hoe bv een warmtepomp of een koelinstallatie slim aansturen, batterijopslag, regeltechniek, ... Ook dit handboek kun je downloaden op dezelfde locatie.

Meer informatie

Zit jouw bedrijfstype er niet bij? Of wil je gepersonaliseerd advies? Neem dan contact op met een van de projectpartners:


bron: Boer&Tuinder, 28 september 2018


< terug naar overzicht