< terug naar overzicht

Inagro investeert in koelinstallatie met natuurlijk koelmiddel propaan

Inagro verving een verouderde koelinstallatie op R404a door een nieuwe koelunit op propaan. Propaan is een natuurlijk koelmiddel met een zeer lage impact op het broeikaseffect. Die investering past binnen hun beleid om hun milieu-impact te verminderen.

Veel koelinstallaties werken op chemische koelmiddelen, zoals R134a, R410a, R404a. Dergelijke middelen leveren een grote bijdrage aan het broeikaseffect. Die bijdrage wordt uitgedrukt in Global Warming Potential (GWP). De GWP geeft aan hoeveel kg CO2 de vergelijkbare bijdrage levert aan het broeikaseffect (zie tabel).

Koelmidel GWP
R404a 3922
R410a 2088
R134a 1430
Propaan (R290) * 3
CO2 * 1
Ammoniak * 0
   
* natuurlijk koelmiddel  

Vanuit Europa wordt een uitfasering van koelmiddelen met hoge GWP-waarde opgelegd. Er wordt streng toegezien op installaties met een hoog CO2-equivalent: die installaties moeten vaker gecontroleerd worden op lekken en het gebruik van koelmiddelen met hoge GWP wordt gradueel duurder en wordt op termijn verboden.

Inagro koos ervoor om de verouderde koelinstallatie op R404a te vervangen door een nieuwe koelunit op propaan. Propaan heeft een goede energieprestatieverhouding, maar er is wel een verhoogd explosierisico. Zeker voor installaties in een gebouw vormt dat een belangrijk knelpunt, maar Inagro koos voor een buitenunit. Die brengt de koude via een glycolnetwerk naar de koelcellen. Zo vormt propaan voor ons een haalbaar en duurzaam alternatief. 

Door te kiezen voor een natuurlijk koelmiddel zorgt Inagro voor een verlaging van onze broeikasgasuitstoot.

Ook op jouw bedrijf?

Heb je interesse om meer te weten te komen over de mogelijkheden van natuurlijke koelmiddelen op jouw bedrijf? Neem dan contact op met Claude Vanderschelden via 051 27 32 92.

< terug naar overzicht