< terug naar overzicht

Innovatie maakt zonnecellen nog rendabeler

ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland) heeft een techniek geïntroduceerd waarbij het vermogensverlies bij zonnecellen tot een minimum beperkt wordt. De zeer innovatieve oplossing leidt tot een hoger zonnecelrendement en zal – naar verwachting - leiden tot lagere kWh-kosten.

De vinding wordt naadloos geïntegreerd met bestaande productieprocessen, een primeur in de wereldwijde PV-industrie. Dit is het resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen ECN uit Petten en de high-tech machinebouwer Tempress Systems uit Vaassen. 

Laagje tussen wafer en metalen contacten

De huidige zonneceltechniek wordt voor een belangrijk deel gelimiteerd door elektrische verliezen, die ontstaan door het ‘terugvallen’ van de door licht gegenereerde elektronen in de zonnecel. ECN brengt nu een polysilicium laagje aan tussen de silicium wafer en de metalen contacten, de voornaamste bron van deze verliezen. Het zeer dunne laagje zorgt dat de stroom goed geleid wordt en spanningsverliezen voorkomen worden. De techniek is al eerder en succesvol toegepast in de micro-elektronica en op zonnecellen in het laboratorium, maar is door deze Nederlandse partijen nu voor het eerst toegepast op industriële schaal.

Grootste verliespost opgeheven

‘Met deze nieuwe vinding wordt de grootste verliespost van de moderne zonnecellen opgeheven’, legt Bart Geerligs, senior onderzoeker bij ECN, uit. ‘Ook is het niet nodig om voor deze verbetering een scala van nieuwe productiemachines te introduceren. Met deze technologie worden de rendementsbeperkingen op de bestaande zonneceltechnologie verlegt. Er is nu in korte tijd al een rendement bereikt van 20,7% en we zien mogelijkheden om snel voortgang te blijven boeken in de richting van de 25%.’ Het rendement van de huidige commerciële zonnepanelen bedraagt 12-16%.

Bron: www.ecn.nl

< terug naar overzicht