< terug naar overzicht

Investering warmterecuperatie op twee jaar terugverdiend

en koelinstallatie voert warmte af uit een ruimte die gekoeld wordt en geeft deze nadien af aan de buitenlucht. Maar met een warmtewisselaar kan je deze ‘verloren’ warmte recupereren en vervolgens nuttig inzetten. Om een idee te krijgen van de rendabiliteit hebben we de werking van dit systeem opgevolgd bij een witloofteler. In ideale omstandigheden kan een warmterecuperatiesyteem op een koelinstallatie zichzelf binnen de twee jaar terugverdienen. Op voorwaarde dat de warmte voor 100% wordt gebruikt gedurende een heel jaar en dat de temperatuur na warmte-uitwisseling voldoende hoog is voor de toepassing.

 

59.492 kWh warmte recupereren per jaar

We hebben de warmte-uitwisseling opgevolgd van 16 december 2016 tot en met 15 mei 2017 met een ultrasone debietmeter met temperatuursensoren (Fluxus F721, Flexim). Uit de meting blijkt dat je met dit systeem 59.492 kWh warmte per jaar kan recupereren. Na de warmte-uitwisseling heeft het water een gemiddelde temperatuur van 40°C met een standaardafwijking van 5,3°C.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Figuur 1: Opvolging van de warmte-uitwisseling door de Fluxus F721 ultrasonische debietmeter van Flexim

 

Bespaar 2.536 euro per jaar

Je kan per jaar ongeveer 2.536 euro (exclusief btw) besparen door gebruik te maken van een warmterecuperatie-unit. De besparing per jaar is zeer afhankelijk van de prijsevoluties van alternatieve warmtebronnen, zoals fossiele brandstoffen.

 

Theoretische terugverdientijd van minder dan twee jaar

Op Figuur 2 kan je de besparing per jaar in euro terugvinden alsook de cumulatieve kasstroom in euro. De warmterecuperatie van de teler vereiste een investering van € 4.780 (exclusief btw). De terugverdientijd wordt bereikt wanneer de cumulatieve kasstroom (som van alle uitgaven en inkomsten) gelijk is aan 0 euro. We hebben geen rekening gehouden met eventuele belastingen. Dit geeft een theoretische terugverdientijd van net geen twee jaar.

We spreken hier wel over een theoretische terugverdientijd. We veronderstellen immers dat de warmte voor 100% wordt gebruikt gedurende een heel jaar en dat de temperatuur na warmte-uitwisseling voldoende hoog is voor de toepassing. In de praktijk is dit niet altijd het geval. In de zomermaanden is er niet veel warmte nodig en in de wintermaanden moet de teler occasioneel bij verwarmen met mazout.

De theoretische besparing per jaar en de cumulatieve kasstroom in duizend euro (exclusief BTW)

 

Figuur 2: De theoretische besparing per jaar en de cumulatieve kasstroom in duizend euro (exclusief BTW). De terugverdientijd is het jaar wanneer de  cumulatieve kasstroom gelijk is aan € 0.

 

Uit deze studie blijkt dat een warmterecuperatie bij een koelinstallatie zeer rendabel kan zijn. Maar je kan best op voorhand even nadenken over hoe je deze gerecupereerde warmte maximaal kunt gebruiken in je bedrijf. Want zo haal je het meeste uit je investering.

 

Meer informatie?

Lees het volledig verslag of neem contact op met Jasper Somers (NPW).

< terug naar overzicht