< terug naar overzicht

Is belichting met LED in komkommer haalbaar?

Jaarrond komkommerteelt

De groeiende tomatenproductie tijdens de winter door de omslag naar belichte teelten, lijkt ook voor andere teelten een stimulans. Ook zo voor komkommer. Het beperkte natuurlijk lichtaanbod in de winter en de hoge kostprijs van een belichte teelt, zorgen echter vandaag voor een concurrentienadeel t.o.v. de geïmporteerde komkommer. Daardoor worden er tussen oktober en februari nauwelijks Belgische komkommers verkocht. Toch lijkt ook in komkommerteelt de omslag naar belichte winterteelt door te breken. De vraag is in welke richting de belichte teelt op zal gaan. Om telers te ondersteunen bij de overgang naar een belichte winterteelt, zet Glitch in op onderzoek naar energie-efficiënte belichtingssystemen.

Gemis aan warmte opvangen

In de winter van 2018-2019 vergeleken we op het Proefstation een komkommerteelt belicht met SON-T en een teelt belicht met de energiezuinigere LED-lampen. Als spectrum voor de LED-lampen is gekozen voor het roodblauwe spectrum, namelijk 95% rood en 5% blauw. Beide afdelingen werden afgesteld op een lichtintensiteit van 180 µmol/m². In de donkerste dagen werd tot 20 uur per dag belicht. Al snel bleek dat de warmte die SON-T afgeeft in de kop, ontbrak in de LED-afdeling. Daardoor geraakten de planten in de LED-afdeling uit balans. Om het gemis aan warmte te compenseren, werd één van de groeibuizen naar de kop van de plant gebracht en werd de afdeling een graad warmer gestookt. Een deel van de behaalde energiebesparing via de lampen werd dus afgegeven aan een hogere verwarmingskost.

Beter spectrum is nodig

Terwijl de planten onder SON-T een open, groeikrachtig gewas opleverden, bleven de planten in de LED-afdeling eerder gedrongen, met klein blad. Dat blad stond ook in ‘paraplu’-stand, leek zijn vocht te willen vasthouden, waardoor het oppervlak voor lichtinterceptie nog meer werd teruggedrongen. Zeker in de donkerste perioden bleef de productie bij LED daardoor achter. Is 100% LED dan haalbaar in komkommer? Waarschijnlijk wel, maar daarvoor moet eerst een optimaler spectrum worden ontwikkeld, afgestemd op de komkommerteelt. In Nederland en België worden daarom deze winter verschillende spectra-proeven uitgevoerd.

Meer informatie

In Boer&Tuinder 46 (2019) lees je meer over het Glitch-project of bezoek de projectwebsite www.glitch-innovatie.eu. Op de projectwebsite vind je een overzicht van de geteste technieken en hun weerslag op het energieverbruik.

In Proeftuinnieuws 14 (2019) kan je een volledig verslag lezen van de proef.

 

Proefstation voor de Groenteteelt

Jonas De Win (jonas.de.win@proefstation.be)

 

Thomas More

Jeroen van Roy (jeroen.vanroy@thomasmore.be)

Fjo De Ridder (fjo.deridder@thomasmore.be)

< terug naar overzicht