< terug naar overzicht

Kennis delen is van elkaar leren

In kenniscoöperaties steken landbouwers de koppen bij elkaar om samen te groeien. Tijdens een bijeenkomst van een dergelijke studieclub van varkenshouders werd het thema energie besproken. Uit een vergelijking van de elektriciteitsfacturen van de deelnemende varkensbedrijven komen een aantal interessante conclusies naar voor.Eerst en vooral: drie snelle tips om je elektriciteitsfactuur te verlagen:

  1. Neem contact op met je huidige leverancier om een betere prijs te bespreken. Omdat overstappen erg gemakkelijk kan, zal je leverancier zeker naar je luisteren.
  2. Ga na of jouw leverancier de meest voordelige is in jouw regio. Je kan dat bekijken met de V-test van VREG.
  3. Kijk na of je vandaag nog accijnzen betaalt. Is dat het geval? Vraag dan aan je gewestelijke Directie Douane&Accijnzen om een 'Vergunning energieproducten en elektriciteit’. Daarmee kun je bij je leverancier de accijnzen in de toekomst laten schrappen én kun je de betaalde accijnzen van de afgelopen drie jaar terugvorderen.

Uit de analyse van de jaarrekeningen blijkt dat er gemiddeld voor elektriciteit 20,314 c€/kWh (excl. BTW) betaald wordt. De duurste elektriciteit kost 21,106 c€/kWh, terwijl de goedkoopste elektriciteit ruim 1,7 c€/kWh goedkoper is. Daarnaast betaalt één bedrijf slechts 10,861 c€/kWh voor elektriciteit. Waarom de elektriciteit op dat bedrijf de helft goedkoper is, lees je hieronder.

De verhouding tussen piek- en dalverbruik ligt op de meeste bedrijven rond 46% piek- en 54% dalverbruik. Gemiddeld wordt er dus iets minder energie verbruikt tijdens de piekperiodes dan tijdens de dalperiodes (in het weekend en ’s nachts). Eén van de redenen daarvoor is de aanwezigheid van zonnepanelen bij een aantal bedrijven. Door het gebruik van een terugdraaiende teller valt het piekverbruik lager uit.

Iedere elektriciteitsfactuur kan opgedeeld worden in drie grote delen: energiekost, nettarieven en toeslagen. Hieronder gaan we daar verder op in.

Energiekost

De energiekost schommelt tussen 6,782 c€/kWh en 8,138 c€/kWh en bedraagt gemiddeld 7,628 c€/kWh. Meerdere factoren hebben een invloed op die energiekost:

  • Het tarief voor piek- en dalverbruik bepaalt uiteraard grotendeels de energiekost. Je kan gerust contact opnemen met je leverancier om een beter contract af te sluiten. De concurrentie op de energiemarkt is zo groot dat deze hoogstwaarschijnlijk betere tarieven zal voorstellen.
  • De vaste vergoeding, maar ook de kosten voor groene stroom en de kosten voor WKK kunnen sterk verschillen van leverancier tot leverancier.
  • De verhouding tussen het piek- en dalverbruik heeft een grote impact op de totale energiekost.

Om die energiekost te verlagen, hebben een aantal deelnemende varkenshouders net een nieuw contract met de energieleverancier afgesloten. De gemiddelde prijs van die nieuwe contracten schommelt tussen 6,008 c€/kWh en 7,571 c€/kWh en bedraagt gemiddeld 6,672 c€/kWh. Dat is dus iets meer dan 1 c€/kWh goedkoper dan de tarieven op de huidige jaarafrekening. Een verdere onderverdeling van de gemiddelde energiekost kan je terugvinden in onderstaande tabel.

Vaste vergoeding euro/jaar    70
Tarief Piek c€/kWh    5,558 
Tarief Dal c€/kWh   3,815 
Tarief Exclusief Nacht c€/kWh   3,815 
Kosten Groene Stroom   c€/kWh   1,718 
Kosten WKK c€/kWh   0,276 
Totale energiekost c€/kWh   6,762 

 

Uit de bijeenkomst van de kenniscoöperatie leerden we dat het beste energiecontract voor de ene deelnemer niet automatisch het beste contract voor de andere is. Doordat de verhouding tussen piek- en dalverbruik op ieder bedrijf anders is, moet ieder de berekening voor zijn bedrijf maken. Daarnaast is niet alleen het nieuwe tarief voor piek- en dalverbruik belangrijk in deze nieuwe contracten, maar ook de aangerekende kosten voor groene stroom en WKK. Dan pas kan de totale energiekost bepaald worden.

Nettarieven

Het nettarief schommelt tussen 10,359 c€/kWh en 13,476 c€/kWh en bedraagt gemiddeld 12,117 c€/kWh. De nettarieven worden voor een groot deel bepaald door de distributienetkosten. Die zijn afhankelijk van de regio waarin het bedrijf zich bevindt en de distributienetbeheerder die in die regio actief is. In tegenstelling tot de energiekost, kan hier niet onderhandeld worden voor een gunstiger tarief.

Daarnet zagen we dat de totale kost voor energie slechts 10,861 c€/kWh bedroeg op één van de deelnemende bedrijven. De energiekost en de toeslagen waren daar ongeveer gelijk aan het gemiddelde, maar de nettarieven bedragen slechts 3,596 c€/kWh. Dat bedrijf investeerde vorig jaar in een eigen middenspanningscabine, waardoor de distributienetkosten sterk daalden. De transportkosten blijven gelijk, maar de meet- en teleactiviteit is gestegen. Niettemin weegt die stijging niet op tegen de sterke daling van de distributienetkosten. Globaal gezien kan een investering in een middenspanningscabine interessant zijn vanaf een elektriciteitsverbruik van 100.000 kWh/jaar.

  Middenspanning   Laagspanning
Meet- en teleactiviteit (€) 829 22,5
Distributiekosten (c€/kWh) 1,747 10,514
Transportkosten (c€/kWh) 1,358 1,374
Totaal (c€/kWh) 3,596 12,117

 

Een aantal deelnemende varkenshouders hebben in het verleden geïnvesteerd in zonnepanelen, meestal met terugdraaiende teller (10 kW). Die bedrijven betalen sinds 1 juli 2015 het prosumententarief, wat ongeveer neerkomt op 900 €/jaar (afhankelijk van de distributienetbeheerder). Dat prosumententarief heeft een niet te onderschatten impact op de nettarieven en de energiefactuur.

Toeslagen

Het onderdeel “toeslagen” is een kleine kostenpost op de elektriciteitsfactuur. De kost voor toeslagen schommelt tussen 0,240 c€/kWh en 0,824 c€/kWh en bedraagt gemiddeld 0,476 c€/kWh.

Bepaalde bedrijven kunnen verder besparen op die kost. Sinds begin 2005 hebben land- en tuinbouwers recht op accijnsvrijstelling voor professioneel verbruik van energieproducten, waaronder elektriciteit. Op de factuur vind je de accijnzen terug onder ‘Bijdrage op energie’. Ze bedragen steeds 0,191 c€/kWh. Afhankelijk van het totaal energieverbruik op het bedrijf liep dat bedrag op tot 179 €/jaar bij één van de deelnemende bedrijven aan de kenniscoöperaties. Bovendien kan je de accijnzen die je in het verleden teveel betaalde, terugvorderen. Om nu van de vrijstelling te kunnen genieten, moet je beschikken over een 'Vergunning energieproducten en elektriciteit'. Eenmaal je de juiste vergunning hebt verkregen, volstaat het een brief te sturen naar de energieleverancier, met in bijlage een kopie van jouw vergunning.

De facturen dateren van de periode december 2014 tot februari 2016. Op die facturen werd de ‘Turteltaks’ nog niet aangerekend.

Lees hier wat de Turteltaks voor jouw bedrijf betekent.

< terug naar overzicht