< terug naar overzicht

Kiezen tussen zonnepanelen of een kleine vergister?

Als je als melkveehouder een groot elektriciteitsverbruik hebt, dan zijn er verschillende mogelijkheden om zelf stroom op te wekken. Je kunt de drijfmest van de runderen vergisten om met het methaangas dat zo ontstaat een motor (of wkk) aan te drijven. Maar ook zonnepanelen zijn een rendabele optie.

Maar hoe maak je nu de beste keuze?

We overlopen even de mogelijkheden aan de hand van een melkveehouder uit Gistel. Het bedrijf heeft 210 melkkoeien die zij-aan-zij gemolken worden. Het jaarlijks elektriciteitsverbruik bedraagt 86 000 kWh.

Het verbruik kent een grote piek ’s morgens en een grote piek ’s avonds door de melkronden. Niet zo ideaal voor een combinatie met zonnepanelen dus. Een terugdraaiende teller wordt dan interessanter. Maar dan zal de landbouwer in ons voorbeeld maar een klein deel van zijn verbruik kunnen invullen (dekking %).

Een kleine mestvergister kan ook gebruik maken van een terugdraaiende teller, maar produceert veel meer stroom op jaarbasis. Dit komt omdat de wkk continu draait ook ’s nachts en in de winter. Daarmee kan hij in principe zijn volledig verbruik invullen, maar de investering is natuurlijk veel hoger.

Enerpedia berekende de verschillende mogelijkheden en kwam tot volgend overzicht:

 

Terugdraaiende teller?

Investering
 (euro)

Nettowinst na 15 jaar (euro)

Terugverdientijd (jaar)

ROI
(%)

Dekking (%)

Zonnepanelen 10 kW

ja

15 000

10 360

10

69

13

Zonnepanelen 20 kW

nee

35 000

21 650

10

62

26

Vergister 10 kW

ja

138 000

68 677

9

50

65

Vergister 20 kW

nee

192 000

48 464

10

25

100

 

Na 15 jaar levert een 10 kW vergister het meeste op (68 677 euro) en de terugverdientijd is ook het kortst. Houden we echter rekening met de benodigde investering, dan leveren zonnepanelen het meeste op (69%, uitgedrukt in %: winst tov de investering).

Een gemengd verhaal dus, waarbij het ook afhangt hoeveel je wil of kan investeren en hoe belangrijk je het vindt om zelf zoveel mogelijk energie op te wekken.

Bent u geïnteresseerd in energieproductie op uw bedrijf?

Contacteer ons dan voor een advies op maat!

< terug naar overzicht