< terug naar overzicht

Led-assimilatiebelichting in de teelt van anjers

Led-belichting is de laatste jaren sterk in opmars in de sierteeltsector. In de teelt van anjers (Dianthus) wordt reeds gebruik gemaakt van led-belichting als stuurlicht, dit als alternatief voor de klassieke gloeilampen. Inmiddels blijkt er ook interesse uit de praktijk naar het effect van leds als assimilatiebelichting om de productie en kwaliteit van deze bloemen in lichtarmere perioden te verhogen. Hiervoor werd op het Proefcentrum voor Sierteelt een vergelijkende proef opgestart waarbij de teelt van anjers in een onbelichte afdeling wordt vergeleken met de teelt onder led-assimilatiebelichting. Gezien anjers eerder relatief koud worden geteeld, werd gekozen voor zuiver led-licht en geen hybride-belichting (combinatie met HPS-lampen).

Proefopzet

Deze proef werd uitgevoerd in twee identieke proefafdelingen opgetrokken in diffuus glas, dubbel schermdoek en led-belichting (type HORTILED TOP van Hortilux – 320 Watt, 5% blauw, 10% wit en 85% rood licht). Tussen de afdelingen zijn verticale rolschermen uit volledig gesloten wit doek  aanwezig die indien gewenst, kunnen dicht gestuurd worden om lichthinder van naastliggende serres te vermijden. Er werden in totaal vier verschillende rassen opgevolgd: ‘Marvelous’, ‘Grand Slam’, ‘White Liberty’ en ‘Farida’. De planten werden opgeplant op 15/06/18 in kokossubstraat en de belichting werd opgestart vanaf 25/09/18 (daglengte 18h), overdag werden de lampen aangeschakeld wanneer de lichtintensiteit beneden 150 W/m² kwam (buiten gemeten) en uitgeschakeld wanneer de stralingsintensiteit boven de 250 W/m² kwam. Omdat de planten onder de belichting wel meer water nodig hadden, werd de irrigatie hierop aangepast.

Voorlopige resultaten

De gemeten lichtintensiteit (op ongeveer 1,2 m hoogte) bedroeg gemiddeld 120 µmol/m²s. Ondanks het feit dat het gewas in de belichte serre een zekere groeiachterstand had opgelopen door een tripsaantasting kort na aanplant eerder in de zomerperiode, zagen we dat door het toedienen van extra licht de bloemen een stuk sneller tot ontwikkeling kwamen en iets vroeger konden worden geoogst (Figuur 1), dit was het meest uitgesproken voor cv. ‘Farida’ en wat later voor de cv. ‘White Liberty’. Opvallend voor deze cultivar was ook dat de kleurintensiteit van de bloemen die werden belicht veel intenser was in vergelijking met deze van de bloemen uit de onbelichte serre (Foto 1).

 

 

 

 

 

  

 

 

Figuur 1: Gemiddeld aantal geoogste stengels per substraatmat (18 planten), per week

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto 1: Verschil in kleurintensiteit bij cv. ‘Farida’ tussen onbelichte (links) en belichte bloemen (rechts), foto genomen op 23/10/18

Ook het cumulatief aantal geoogste stengels en de totale geoogste biomassa was duidelijk hoger onder de belichte teelt (vooral voor de cultivars ‘Farida’ en ‘White Liberty’). De grootste verschillen worden echter verwacht voor de volgende snede, maar nu al is duidelijk merkbaar aan het gemiddeld stengelgewicht dat het gewas onder de belichting veel steviger doorgroeit en de stengels die tijdens de lichtarme maanden worden geoogst veel steviger zijn.


Door gebruik te maken van de led-belichting in plaats van klassieke hogedruknatriumlampen, kan er in deze proef tot 36% energie worden bespaard. Bovendien is de levensduur heel wat langer en is er geen extra warmteproductie van de lamp wat voor een anjerteelt ook minder gewenst is. Niettegenstaande de nog steeds hoge investeringskost vanleds, kan dit in sommige cases een goed alternatief zijn. Omdat de grootste effecten pas bij de volgende oogstmomenten worden verwacht loopt deze proef ook verder in 2019.

 

Voor meer informatie kan u terecht bij Liesbet Blindeman - liesbet.blindeman@pcsierteelt.be.

< terug naar overzicht