< terug naar overzicht

LED-groeilampen getest in de teelt van ranonkel

Fotoperiodische belichting wordt in de teelt van ranonkels gebruikt om de planten tijdig in bloei te krijgen. Dit gebeurt veelal nog met spaarlampen, maar ook LED’s bieden hier mogelijkheden. Recent werden LED-groeilampen (FocusLED) op de markt gebracht met E27 fitting, om de gewaskwaliteit in de winter te verbeteren. PCS vergeleek de teelt van ranonkel onder deze groeilampen de voorbije winterperiode met de traditionele teelt onder spaarlampen op een praktijkbedrijf.

Proefopzet

In deze proef werd de FocusLED-groeilamp (20 W) vergeleken met de standaard belichting met spaarlampen (Sylvania, 20 W). Elke kap, van 6m40 breedte, was voorzien van twee stringen met spaarlampen wat neerkomt op ongeveer 1 lamp per 10 m². De lichtintensiteit van de lampen op plantniveau (3,5 m onder de lampen) bedroeg 0,5 tot 1 µmol/m²s. De FocusLED-groeilampen werden opgehangen aan een dichtheid van 1 lamp per 5 m². Op deze manier wordt een lichtintensiteit van 3,2 tot 4,4 µmol/m²s gehaald op plantniveau met de bedoeling om ook de fotosynthese te bevorderen.

De proef werd uitgevoerd op Ranunculus ‘Maché Cream’ en ‘Maché Rose’ die vanaf 10/12/16 werden belicht. De belichting werd aangestuurd van middernacht tot 8u30. Bij donkere dagen werden de lampen soms extra aangeschakeld overdag.

Ophanging van de spaarlampen (achteraan) en de FocusLED-groeilampen (vooraan) in de serre

Lichtintensiteit en lichtspectrum

De FocusLED-groeilampen produceren uitsluitend rood licht (600-700 nm). Met de spaarlampen daarentegen wordt naast rood licht ook geel licht (500-600 nm) en een beperkte hoeveelheid blauw (400-500 nm) en een weinig verrood (700-800 nm) licht geproduceerd.

De gemiddeld dagelijkse lichtsom om plantniveau, met de spaarlampen, was 2,60 mol/m².dag. Bij de planten onder de FocusLED-groeilampen, registreerden we gemiddeld 0,20 mol extra, dus 2,80 mol/m².dag, wat neerkomt op ongeveer 7,7% extra licht.

Lichtspectrum van de spaarlamp en de FocusLED-groeilamp, gemeten in de serre

Invloed op plantkwaliteit

Gemiddelde plantdiameter en planthoogte waren reeds van bij de eerste waarneming iets groter voor de planten geteeld onder de groeilamp voor de cultivar ‘Maché Cream’ en dit bleef ook zichtbaar bij de verdere waarnemingen. Voor de cultivar ‘Maché Rose’ waren geen verschillen in plantdiameter waar te nemen, de planthoogte was zelfs eerder iets lager onder de groeilampen.

Het gemiddeld aantal bloemen per plant lag ook vanaf de eerste plantwaarnemingen, op 10/01/17, iets hoger bij de planten die onder de FocusLED-groeilamp werden geteeld. Voor de cultivar ‘Maché Cream’ was dit een verschil van gemiddeld 0,5 bloemen per plant. Bij ‘Maché Rose’ bleek er nagenoeg geen verschil in aantal bloemknoppen tussen de twee belichtingsstrategieën en ook de lengte van de bloemstengel was vrij gelijklopend.

Besluit

Het effect van gemiddeld 7,7% meer licht dat werd aangeleverd door de FocusLED-groeilamp was slechts in geringe mate vast te stellen bij de planten. Een duidelijk stevigere, zwaardere plant bleek niet uit de plantwaarnemingen. Maar voor de sterkst groeiende cultivar ‘Maché Cream’ werden wel 35% meer bloemknoppen waargenomen in vergelijking met de planten die onder de spaarlampen werden geteeld.

Ranunculus ‘Maché Cream’ (links) en ‘Maché Rose’ (rechts) op 08/02/17

Voor meer info kan u contact opnemen met Liesbet Blindeman (liesbet.blindeman@pcsierteelt.be) of Annelies Christiaens (annelies.christiaens@pcsierteelt.be).

Bert Schamp - Proefcentrum voor Sierteelt

< terug naar overzicht