< terug naar overzicht

Led-groeilampen getest in de teelt van ranonkel

Investering in assimilatiebelichting brengt te hoge kosten met zich mee, maar recent werden FocusLED-groeilampen op de markt gebracht met E27 fitting, om de gewaskwaliteit in de winter te verbeteren. Gezien de interesse vanuit de praktijk, werd de teelt van ranonkel onder deze groeilampen de voorbije winterperiode vergeleken met de traditionele teelt onder spaarlampen op een praktijkbedrijf.

Proefopzet

De FocusLED-groeilamp (20 W) werd vergeleken met de standaard belichting met spaarlampen (Sylvania, 20 W). Elke kap, van 6m40 breedte, was voorzien van twee stringen met spaarlampen wat neerkomt op ongeveer 1 lamp per 10 m². De lichtintensiteit van de lampen op plantniveau (3,5 m onder de lampen) bedroeg 0,5 tot 1 µmol/m²s. De FocusLED-groeilampen werden opgehangen aan een dichtheid van 1 lamp per 5 m². Op deze manier wordt een lichtintensiteit van 3,2 tot 4,4 µmol/m²s gehaald op plantniveau met de bedoeling om ook de fotosynthese te bevorderen.

De proef werd uitgevoerd op Ranunculus ‘Maché Cream’ en ‘Maché Rose’ die vanaf 10/12/16 werden belicht. De belichting werd aangestuurd van middernacht tot 8u30. Bij donkere dagen werden de lampen soms extra aangeschakeld overdag.

Ophanging van de spaarlampen (achteraan) en de FocusLED-groeilampen (vooraan) in de serre.

Lichtintensiteit en lichtspectrum

De FocusLED-groeilampen produceren uitsluitend rood licht (600-700 nm). Met de spaarlampen daarentegen wordt naast rood licht ook geel licht (500-600 nm) en een beperkte hoeveelheid blauw (400-500 nm) en een weinig verrood (700-800 nm) licht geproduceerd.

De gemiddeld dagelijkse lichtsom om plantniveau, met de spaarlampen, was 2,60 mol/m².dag. Bij de planten onder de FocusLED-groeilampen, registreerden we gemiddeld 0,20 mol extra, dus 2,80 mol/m².dag, wat neerkomt op ongeveer 7,7% extra licht.

Lichtspectrum van de spaarlamp en de FocusLED-groeilamp, gemeten in de serre

Invloed op plantkwaliteit

Gemiddelde plantdiameter en planthoogte waren reeds van bij de eerste waarneming iets groter voor de planten geteeld onder de groeilamp voor de cultivar ‘Maché Cream’ en dit bleef ook zichtbaar bij de verdere waarnemingen. Voor de cultivar ‘Maché Rose’ waren geen verschillen in plantdiameter waar te nemen, de planthoogte was zelfs eerder iets lager onder de groeilampen.

Het gemiddeld aantal bloemen per plant lag ook vanaf de eerste plantwaarnemingen, op 10/01/17, iets hoger bij de planten die onder de FocusLED-groeilamp werden geteeld. Voor de cultivar ‘Maché Cream’ was dit een verschil van gemiddeld 0,5 bloemen per plant. Bij ‘Maché Rose’ bleek er nagenoeg geen verschil in aantal bloemknoppen tussen de twee belichtingsstrategieën en ook de lengte van de bloemstengel was vrij gelijklopend.

Besluit

Het effect van gemiddeld 7,7% meer licht dat werd aangeleverd door de FocusLED-groeilamp was slechts in geringe mate vast te stellen bij de planten. Een duidelijk stevigere, zwaardere plant bleek niet uit de plantwaarnemingen. Maar voor de sterkst groeiende cultivar ‘Maché Cream’ werden wel 35% meer bloemknoppen waargenomen in vergelijking met de planten die onder de spaarlampen werden geteeld.

Het uitgebreide rapport van dit onderzoek vind je hier.

Ranunculus ‘Maché Cream’ (links) en ‘Maché Rose’ (rechts) op 08/02/17

< terug naar overzicht