< terug naar overzicht

Meer kilo's met minder energie dankzij full-led met verrood

Hybride presteert even goed als SON-T

De planten onder het hybridesysteem kregen 8% meer kunstlicht dan de planten onder SON-T. Wanneer we het zonlicht mee in rekening brengen, dan was de totale lichthoeveelheid tamelijk vergelijkbaar, net zoals de productie en vruchtgewicht. Door de helft van de SON-T-lampen te vervangen door led-belichting, hebben we per kilogram geproduceerde tomaat wel 18% energie bespaard.

Full-led met verrood verhoogt vruchtgewicht

Waar we bij SON-T 170 µmol/m².s PAR-licht maten ter hoogte van de koppen van de planten, was dit bij full-led maar 153 µmol/m².s. Bij full-led werd echter ook verrood toegevoegd. Dit is geen PAR-licht en wordt dus niet rechtstreeks door de plant gebruikt voor fotosynthese om suikers te produceren. Het is echter geweten dat verrood straling licht een positief effect kan hebben op de productie. Dat komt doordat verrood straling licht de verdeling van assimilaten in de plant wijzigt, waardoor er meer suikers naar de vruchten gaan. Dit leidt tot een hoger vruchtgewicht, wat we ook in de proef zien. Gemiddeld lag het vruchtgewicht 3 gram hoger in vergelijking met SON-T.

De productie van full-led kwam 3,7 kg/m² hoger uit dan SON-T. Deze meeropbrengst werd voornamelijk gerealiseerd in het voorjaar en de zomer. Dat is opmerkelijk, want de belichting werd afgebouwd in de loop van maart en vanaf 11 april volledig uitgeschakeld. Door SON-T volledig te vervangen door led behaalden we een energiebesparing van maar liefst 38% per kilogram tomaat.

De volledige resultaten kan u lezen in Proeftuinnieuws (18/09/2020, p34-35) en op de website van het Proefstation voor de Groenteteelt.

 

Lieve Wittemans – Proefstation voor de Groenteteelt

< terug naar overzicht