< terug naar overzicht

Natuurmaaisel naar vergisting

Jaarlijks komt er in Vlaanderen zo’n 350 000 ton maaisel vrij uit beheer van bermen en natuurgebieden. Nu wordt deze biomassastroom grotendeels verwerkt door groencompostering, maar door deze anaeroob te vergisten kan er uit dit maaisel nog heel wat energie gewonnen worden. Als alle maaisel uit bermen en natuurgebieden in Vlaanderen vergist zou worden, zou dit genoeg elektriciteit opleveren voor zo’n 13 000 gezinnen.

Vaak zijn graslandbeheerders en uitbaters van vergistingsinstallaties echter niet op de hoogte van de mogelijkheden of vrezen ze hoge kosten op te lopen. Deze vrees is echter niet gegrond, mits enkele aanpassingen en goede afspraken kan het gras op een rendabele manier verwerkt worden.

Maaisel van voedselrijke en vlakke graslanden met jong gras levert het meeste biogas op. Percelen die sterk vervuild zijn of moeilijk bereikbaar zijn, zijn minder geschikt voor natte vergisting.

Plastic, blikjes en stenen mogen niet voorkomen in maaisel dat in een natte vergister verwerkt moet worden. Door percelen te selecteren en eventueel een zuiveringsstap in te voeren, kan dit opgelost worden. Het meenemen van zand en afval kan bij het maaien worden beperkt door hoger te maaien en molshopen en taluds te vermijden.

Als het maaisel in een natte vergister verwerkt wordt, is verkleining van het gras noodzakelijk om verstoppingen en drijflagen in de installatie te voorkomen. Dit kan door het gras te verhakselen op het veld. De lengte van het gras bedraagt dan enkele centimeters. Dit is fijn genoeg om problemen in de vergister te vermijden en bovendien levert de verkleining een hogere biogasopbrengst op.

Het maaisel mag in geen geval enkele dagen ongecontroleerd op hopen blijven liggen. Het gras verliest zo het grootste gedeelte van zijn energetische waarde en het heeft dan ook geen zin om dergelijke partijen maaisel te vergisten.

Als het maaisel niet vers verwerkt kan worden, kan het ingekuild worden op de klassieke manier. De kuil goed aanrijden, strak afdekken en goed mooi afwerken is de boodschap. Als het maaisel op een goede manier is ingekuild, kan het maanden bewaard worden. Het inkuilen van gras kan een oplossing zijn, wanneer grote hoeveelheden maaisel op korte termijn beschikbaar worden. 

 Als beheerder kan het interessant zijn om het maaisel naar een vergister te voeren om de verwerkingskosten te drukken. De kwaliteit van het maaisel zal bepalen of u daarin slaagt of niet. Wanneer de maaiwerken uitbesteed worden, is het daarom aangeraden garanties te eisen in het bestek.

Op 20 en 21 oktober organiseert het GR3 consortium matchmaking workshops in Gent en Hasselt om graslandbeheerders en vergisters met elkaar in contact te brengen en de discussie aan te zwengelen.

Op 7 november vindt er een technisch seminarie plaats in Deinze specifiek rond het maaien en de logistiek.

Wenst u meer informatie of advies, neem dan gerust contact op met inagro of met het gr3 consortium.

Willem Boeve - Inagro

< terug naar overzicht