< terug naar overzicht

Nieuwe premie voor kleinschalige zonnepaneelinstallaties

Maximum steunbedrag €1.500

De premie bedraagt €300 per kWp voor de eerste 4 kWp, voor de 5de en 6de kWp krijg je nog eens €150 per kWpiek. Vanaf de 7de kWp krijg je geen premie meer. Dit betekent dat het maximum steunbedrag €1.500 bedraagt. De premie is begrensd tot 40% van de investeringskosten die vermeld zijn op de bijhorende facturen.
 
Het premiebedrag zal jaarlijks aangepast worden aan de dalende evolutie van de investeringskosten om oversubsidiëring te vermijden. Jaarlijks wordt de premie met €75 per kWp verminderd. Dit betekent dan ook dat de premie eind 2024 stopt.
 
Deze premie richt zich enkel op investeringen die niet onder het verplicht minimumaandeel hernieuwbare energie vallen voor nieuwbouw. Deze premie is enkel mogelijk voor gebouwen aangesloten op het distributienet of aanvraag stedenbouwkundige vergunning vóór 1 januari 2014.
 

Wat betekent dit voor de land- en tuinbouwbedrijven?

In de land- en tuinbouwsector worden PV-systemen met terugdraaiende teller hoofdzakelijk geplaatst met het maximum vermogen van 10 kVA. Bij vergelijking van het huidige en toekomstige systeem, stellen we vast dat er bij een zelfconsumptie van 60% exact dezelfde terugverdientijd verkregen wordt. Boven de 60% zelfconsumptie is het nieuwe systeem rendabeler dan het oude.
 
Dit is niet verrassend omdat we tot nu toe ook al adviseerden om bij een hoge zelfconsumptiegraad niet voor de terugdraaiende teller te kiezen. Jouw bedrijf haalt dan meer profijt uit het systeem met de extra injectiemeter.  
 

Berekening nieuwe premie

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit betekent dus dat de terugdraaiende teller voor een landbouwbedrijf zinvol is bij een lage zelfconsumptie en dat het huidige systeem economisch interessanter is dan het toekomstige [1].

 

Meer info:

Laurens Vandelannoote (laurens.vandelannoote@innovatiesteunpunt.be)

Website van de overheid: https://www.energiesparen.be/nieuws/persbericht/vlaanderen-blijft-inzetten-op-zonne-energie

 


[1] Er is nog steeds geen uitspraak van het Grondwettelijk Hof n.a.v. de klacht van VREG i.v.m. het garanderen van de terugdraaiende teller voor installaties die voor 31/12/2020 werden geplaatst. In die zin zijn we dus nog steeds niet volledig zeker dat de terugdraaiende teller ook werkelijk gegarandeerd is voor installaties die in 2020 geplaatst worden. Hiervoor moeten we de uitspraak van het Grondwettelijk Hof afwachten, het resultaat hiervan kunnen we niet inschatten.

< terug naar overzicht