< terug naar overzicht

Nieuwe premieregeling warmtepompen

Warmtepompen worden ook in de landbouw ingezet voor de verwarming van hun stallen of loodsen. Met een warmtepomp kan de gratis warmte die beschikbaar is op het bedrijf en in de onmiddellijke omgeving worden benut. Bij varkensbedrijven bijvoorbeeld wordt via de ventilatie van de zwaardere dieren veel warmte afgevoerd. Andere mogelijke warmtebronnen zijn de omgevingslucht, de bodem of de mest.

Warmtepompen zetten deze laagwaardige warmte om in hoogwaardige warmte voor gebruik in de vloerverwarming in de kraamstal of de biggenstal of voor het opwarmen van sanitair warm water. Hierdoor kan energie worden bespaard. De warmtepomp zelf verbruikt, afhankelijk van de efficiëntie (COP – Coefficient of Performance), een bepaalde hoeveelheid elektriciteit.

Vanaf januari 2017 treedt een nieuwe premieregeling vanwege de distributienetbeheerders in werking, zowel voor residentiële als niet-residentiële warmtepompen.

Nieuw is dat de formule om het premiebedrag te berekenen voor niet-residentiële gebouwen zoals stallen, rekening houdt met zowel het vermogen als het type warmtepomp. Zo zijn er verschillende formules voor geothermische warmtepompen (met diepe en ondiepe boringen), voor lucht-water warmtepompen, voor lucht-lucht warmtepompen en hybride toepassingen.

Voor residentiële warmtepompen bestaat de premie uit een vast bedrag. Dit bedrag kan worden verdubbeld indien de warmtepomp een bestaande elektrische verwarming (zoals bv. accumulatoren) met uitsluitend nachttarief vervangt of indien de woning is gelegen in een gebied waar geen aardgasnet ligt. Beide verdubbelingen kunnen niet worden gecombineerd.

 

Premiebedrag residentiële warmtepomp

Geothermische warmtepomp

€4000

Lucht/water warmtepomp

€1500

Hybride lucht/water warmtepomp

€800

Lucht/lucht warmtepomp

€300

Net zoals bij de vorige premieregeling is er geen premie voor warmtepompboilers (die enkel voor de productie van sanitair warm water worden gebruikt), noch voor warmtepompen die enkel voor actieve koeling worden gebruikt.

Zowel voor residentiële als niet-residentiële warmtepompen bedraagt de bovengrens van de premie 40% van de investeringskost. Per type niet-residentiële warmtepomp geldt bovendien nog een specifieke bovengrens:

 

Maximum premiebedrag niet-residentiële warmtepomp

Geothermische warmtepomp

Max. €57.000

Lucht/water warmtepomp

Max. €23.500

Hybride lucht/water warmtepomp

Max. €12.500

Lucht/lucht warmtepomp

Max. €4.800

Aan de premie zijn verschillende technische eisen en voorwaarden verbonden. Naast eisen voor minimale energie-efficiëntie per type warmtepomp en vermogenscategorie, moet de warmte-afgifte gebeuren via een systeem met een maximale afgiftetemperatuur van 55°C. Voor werkzaamheden uitgevoerd vanaf 1 juli 2017 moet het installatiebedrijf bovendien minstens één persoon hebben (de zaakvoerder of één van de werknemers) die over een certificaat van bekwaamheid voor warmtepompen beschikt.

Marleen Gysen, Innovatiesteunpunt

(bron: Warmtepompplatform – ODE Vlaanderen)

< terug naar overzicht