< terug naar overzicht

Op bezoek bij ‘ERibox’ pocketvergisting

Op 8 april vond in het Franse dorpje Bois-Guilbert een bezoek plaats aan de pilootinstallatie van het vergistingssysteem ‘ERibox’. Biogas-E, Inagro en VCM gingen een kijkje nemen naar dit nieuwe concept van kleinschalige vergisting.

Op de ponyboerderij in Bois-Guilbert werd in juni 2013 gestart met een kleinschalig biogasproject. Zij kozen voor het systeem ERibox van het Franse bedrijf Erigène (http://erigene.com/).

ERibox is een systeem van ‘droge vergisting’, bestaande uit verschillende compacte, mobiele vergistingseenheden (containers), die elk apart gemonitord, gecontroleerd en geanalyseerd kunnen worden.

De stalmest van de 200 pony’s op het bedrijf wordt samen met keukenafval, afkomstig van een nabijgelegen ziekenhuis, vergist in het systeem. De stromen hebben een verblijftijd van ±30 dagen. Dit betekent dat om de 5 à 6 dagen een box geleegd/gevuld wordt (batch systeem) en er een minimum van 4 à 6 boxennodig zijn om een constante biogasproductie te garanderen.

De boxen kunnen zowel aan de bovenkant als aan de zijkant geopend worden. Via de bovenkant worden de inputstromen toegevoegd. Om het digestaat eruit te halen, wordt de container verplaatst naar het veld/opslagplaats en gekanteld met een containerhaaksysteem. Er wordt gebruik gemaakt van eenpercolatiesysteem, waarbij het percolaat uit het digestaat uit de containers in een aparte zak wordt gebufferd en systematisch wordt rondgepompt aan ongeveer 250 l/h tijdens het droge vergistingsproces.

De WKK levert een elektrisch vermogen van 37 kW en de warmte ervan wordt gebruikt voor de drooginstallatie en de verwarming van de gebouwen. Met de drooginstallatie wordt het hooi voor de pony’s gedroogd.

Alle digestaat wordt op de akkers van het eigen bedrijf uitgereden. In Frankrijk is het namelijk zo dat digestaat van co-vergisting geen 100% dierlijke mest is; slechts het percentage input dierlijke mest is van belang. 

Op korte termijn wordt een uitbreiding van de installatie voorzien met 6 extra containers. Deze installatie is de eerste volledige operationele installatie van Erigène. Nieuwe projecten in Frankrijk zijn in het vooruitzicht. Momenteel lopen bij Erigène nog testen met andere inputstromen zoals dikke fractie van drijfmest.

Céline Schollier - Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM)

< terug naar overzicht