< terug naar overzicht

Opening nieuwe pluimveestallen van het Proefbedrijf Pluimveehouderij

In het weekend van 9-11 mei werden op het Proefbedrijf Pluimveehouderij de nieuwe leghennen- en vleeskuikenstallen voorgesteld aan de pluimveesector en het brede publiek. De provincie Antwerpen heeft geïnvesteerd in de bouw van twee nieuwe stallen samen met financiële steun van de Vlaamse Overheid en de pluimveesector zelf. Er is een nieuwe unieke leghennenstal geplaatst voor 31000 leghennen met drie verschillende huisvestingssystemen en een extra vleeskuikenstal voor 18000 vleeskippen. Er werd gestreefd naar een energiezuinig bedrijf met de nodige aandacht voor duurzaamheid bij de gebruikte materialen.

Innoverende staltechniek voor ventilatie en mestbandbeluchting in de leghennenstal.

In de nieuwe leghennenstal zijn 12 afdelingen voorzien onder 1 dak. In 4 afdelingen kan je verrijkte kooien vinden, in de andere 8 afdelingen zijn twee types volièresystemen te vinden.

In de verrijkte kooien kunnen ca. 3000 leghennen per afdeling gehuisvest worden waarbij 48 dieren per kooi worden gezet. Dit systeem is zo ingericht dat de dieren hun natuurlijk gedrag kunnen uitoefenen in een kooi-omgeving. Dit systeem heeft verschillende voordelen: het is zeer overzichtelijk voor de pluimveehouder, heeft een lage ziektedruk en produceert weinig stof.

Het eerste type in het volièresysteem is de Bolegg terrace van Vencomatic®. Hier zitten de dieren los in de stal verdeeld over meerdere etages, waarbij ze vlot van etage kunnen wisselen. De grondruimte wordt als scharrelruimte gebruikt. Er zijn voldoende nesten voorzien voor de 1920 hennen per afdeling. De mest komt gedeeltelijk op de grond en gedeeltelijk op een mestband.

In het andere volièresysteem type Colony van Big Dutchman® zijn er twee stellingen per afdeling voorzien met meerdere etages, zodat de kippen van de ene naar de andere rij kunnen springen. In elke afdeling zitten hier 2650 hennen.

Bij de leghennen is een goede ventilatie zeer belangrijk. In deze stal hebben we voor plafondventilatie gekozen. De verse buitenlucht komt langs de eindgevel van de stal op de inlaatzolder, Via regelbare kleppen in het plafond gaat de verse lucht dan naar de afdelingen met de dieren. De warmtewisselaar in het centraal afzuigkanaal boven het plafond verwarmt de lucht voor de mestbandbeluchting. Zo wordt de warmte in de stallucht gerecupereerd voordat deze de stal verlaat. Via regelbare kleppen in het plafond gaat de lucht naar de afdelingen met de dieren. De vuile lucht wordt afgezogen via kokers naar het centraal afzuigkanaal, waarna de stallucht uitgestoten wordt naar de omgeving via de hoge uitlaattoren.

 

                 Warmtewisselaar                                             Plafondventilatie

De mest van de leghennen op de mestbanden drogen met de warmteproductie van de dieren zelf, is erg energetisch efficiënt en is ook goed voor het milieu. Droge mest in de stal zorgt er immers voor dat er minder ammoniak uitgestoten wordt.

De ventilatoren zijn voorzien van een energiezuinige frequentieregeling. Voor de verlichting in de stallen werd gekozen voor hoogfrequente TL-lampen en eenLED-buisverlichting als bijverlichting in het systeem zelf.

Nieuwe vleeskuikenstal met voorconditionering van de stallucht

Het opkweken van vleeskuikens vraagt een hogere energiekost. Voordat de eendagskuikens aankomen wordt de stal opgewarmd tot 30°C. Naarmate de dieren ouder worden, produceren ze zelf warmte en is het vooral belangrijk dat de stal goed geventileerd kan worden. Stallen warm stoken en ventileren kost namelijk veel energie.

De nieuwe stal bestaat uit 8 identieke afdelingen met elk 2250 kippen, waarbij we ervoor gezorgd hebben dat de lucht “voorgeconditioneerd” wordt. Koude buitenlucht komt eerst in een werkgang via geïsoleerde kantelkleppen. De buitenlucht wordt in de gang voorverwarmd met een aantal deltabuizen en gaat dan pas de stal met de kuikens binnen via ventielen. Warme lucht (bv. in de zomer) kan eerst gekoeld worden via pad-cooling en komt dan pas de stal binnen. Het koelen van de inkomende buitenlucht geeft ook de mogelijkheid om het benodigde ventilatiedebiet te reduceren wat ook een energiebesparingoplevert. Aan het centrale afzuigkanaal zijn meetkokers geplaatst met meetwaaiers om het debiet te meten en te regelen.

 

In de werkgang wordt de inkomende buitenlucht voorverwarmd via deltabuizen onder de inlaatklep.

 

Pad-cooling voor de inlaat zorgt voor koeling van de stallucht in de zomer.

De 8 afdelingen in de stal zelf worden verwarmd met deltabuizen aangesloten op een centraal verwarmingssysteem met een hoogrendementsverwarmingsketel. In de zijmuur zijn twee inlaatstroken met ventielen voorzien, zodat de lucht in de stal gestuurd kan worden om zo tocht bij de dieren vermijden.

De vuile stallucht wordt per 4 afdelingen apart afgezogen en wordt verder via ventilatoren in twee emissietorens gebracht. De emissie naar het milieu beperken, wordt een belangrijk onderzoeksonderwerp voor de hele veeteeltsector. Deze torens zijn er op voorzien dat we ruimte hebben om technieken te plaatsen om de vuile lucht te behandelen (luchtwassers, stoffilters, ionisatiesystemen,..) en om emissies van bv. ammoniak te kunnen meten.

In elke afdeling is een circulatieventilator voorzien voor een optimale luchtcirculatie met als doel het strooisel maximaal te drogen en zo ook de ammoniakuitstoot te minimaliseren. Deze ventilatoren zijn verstelbaar opgehangen en kunnen zowel horizontaal als verticaal verplaatst worden om vlot onderzoek te kunnen uitvoeren naar de juiste afstelling en positie van deze circulatieventilator.

Wat de verlichting betreft maakt men gebruik van LED TL-lampen (6 x 18 W) die dimbaar zijn. Verder is er per afdeling een aparte klimaatregeling voorzien, die ook alle klimaatgegevens afkomstig van de verschillende sensoren en meetapparatuur registreert. Tenslotte werd er tijdens de bouw de nodige aandacht besteed om een stal te realiseren met zo weinig mogelijk koudebruggen.

Betonpanelen met doorlopende isolatie aan het plafond

 

Jenny Löffel - Proefbedrijf Pluimveehouderij

< terug naar overzicht