< terug naar overzicht

Pieklasten op landbouwbedrijven

Om de gevolgen van een toekomstig capaciteitstarief in te schatten, voerde het Innovatiesteunpunt een doormeting uit. Er werden pieklasten gemeten voor drie bedrijven uit drie verschillende sectoren, met name: melkvee, varkens en bewaring van groenten en fruit.

De huidige verbruiks-gerelateerde tariefstructuur voor elektriciteit is stillaan achterhaald. Slechts 3% van de netkosten zijn toe te wijzen aan het verbruik. Hierdoor is de factuur in zijn huidige vorm helemaal niet kostenreflectief voor de distributienetbeheerders. Om dit verhelpen zal men naar alle waarschijnlijk overschakelen naar een capaciteitstarief.

Bij een capaciteitstarief betaalt elke verbruiker voor de capaciteit (het aansluitvermogen) dat hij reserveert. Daarnaast zal hij ook betalen voor het maximale vermogen dat effectief aangesproken wordt. De invoering hiervan wordt ten vroegste in 2019 verwacht.

De resultaten en conclusies van de doormeting zijn te raadplegen in dit rapport.

< terug naar overzicht