< terug naar overzicht

Pocketboeren steken de koppen bijeen in operationele groep

De operationele groep ‘Pocketboer’ heeft als doel pocketvergistingsinstallaties op landbouwbedrijven performanter te laten draaien. Het Departement Landbouw en Visserij keurde onlangs de aanvraag voor deze operationele groep goed. De groep brengt uitbaters en kennispartners bijeen om te leren van elkaar en om samen te zoeken naar oplossingen voor problemen die zich voordoen.

Kleinschalige vergisting is een technologie die rond 2011 zijn ingang vond in Vlaanderen. Op basis van eigen runderdrijfmest konden melkveebedrijven via vergisting zelf in hun energie voorzien. Zoals dat bij nog innovaties gekend is, traden er van in het begin een aantal kinderziekten op bij best wat installaties. De technologie ondervond veel veranderingen, maar niet alle landbouwers werden gedurende deze pioniersjaren even goed begeleid of geholpen bij de uitbating van hun biogasinstallatie. Ook niet iedereen had dezelfde ervaring en ingesteldheid om aan een dergelijke uitbating te beginnen.

Deze operationele groep wil daar verandering in brengen door uitbaters samen te brengen, installaties te vergelijken en samen op zoek te gaan naar oplossingen voor problemen die zich voordoen. Heel wat uitbaters uitten de wens om regelmatig samen te komen om te leren van elkaar en te streven naar verbeteringen. Reeds 31 uitbaters van de 79 bij de partners gekende uitbaters bevestigden hier frequent rond te willen samenkomen. Het doel is om het aandeel installaties die goed draaien in Vlaanderen aanzienlijk te verhogen.

Per jaar kan een uitbater 22 000 euro inkomsten verliezen als zijn installatie niet goed draait. Het is van groot belang voor de rendabiliteit van de installatie op deze bedrijven dat de energie uit de mest zo optimaal mogelijk wordt benut. Ook het ecologische plaatje heeft daar baat bij, pocketvergisting zou namelijk een interessante maatregel kunnen zijn om ook broeikasgasemissies bij mestopslag aan te pakken. Landbouwers & kennispartners slaan de handen ineen om pocketvergisting bij bestaande installaties opnieuw een boost te geven.

Praktisch: de operationele groep omvat o.a. dat er in drie regio’s verschillende bijeenkomsten georganiseerd worden voor uitbaters. Elke uitbater van een pocketvergister is welkom. De regio’s zijn: West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen + west Vlaams-Brabant en Antwerpen + Limburg + oost Vlaams-Brabant. Trekkers in de operationele groep zijn: Inagro, Boerenbond, Innovatiesteunpunt, Hooibeekhoeve en Innolab, bijgestaan door zes ervaren uitbaters afkomstig uit de drie regio’s.

De eerste bijeenkomsten in elke regio zijn reeds gepland in september!:

  • 1/9/2017 bijeenkomst West-Vlaanderen bij Kris Muys om 13u
  • 4/9/2017 bijeenkomst Oost-Vlaanderen/west Vlaams-Brabant bij Bart Vanderstraeten om 13u
  • 12/9/2017 bijeenkomst Antwerpen/Limburg/oost Vlaams-Brabant bij Paul Van der Schoot om 13u

Bent u zelf een uitbater van een kleinschalige vergistingsinstallatie en maakt u nog geen deel uit van deze groep? U bent van harte welkom!

Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar: jan.halewyck@boerenbond.be en/of anke.dedobbelaere@inagro.be.


Met de steun van de Vlaamse overheid en de Europese Unie. www.vlaanderen.be/pdpo.

Onderzoekspartners:

< terug naar overzicht