< terug naar overzicht

Probleemloos naar 287 µmol/m².s met hybride-belichting in tomaat

Proefopzet

Op het Proefstation voor de Groenteteelt werd in het belichtingsseizoen 2018-2019 een klassiek systeem van SON-T-lampen met een lichtintensiteit van 170 µmol/m2.s vergeleken met een combinatie van SON-T, led-toplight en led-interlight. Per plantrij hingen er afwisselend SON-T-lampen (106 µmol/m2.s) en led-toplight (106 µmol/m2.s). Elke rij was uitgerust met led-interlight (75 µmol/m2.s). Het ras Xandor werd gebruikt met DR 0141 TX als onderstam. De proef liep van 11 oktober 2018 tot 17 juni 2019.

 

Efficiënte omzetting van licht naar productie

Het hybride-systeem kreeg in totaal meer licht dan de referentie. De proef toont aan dat de tomatenplanten het aangeboden licht op een heel efficiënte manier omzetten in productie. Over de totale proefperiode kregen de planten in dit hybride-systeem in totaal 36% meer licht. Hiermee realiseerden zij een meerproductie van 15,9 kg/m², wat overeenkomt met een toename van 40% ten opzichte van de referentie. Dit resulteert in een totale efficiëntie van 1,1% productie per procent extra licht. De meerproductie komt enerzijds doordat er in het hybride-systeem 82 vruchten meer werden geoogst per m² ten gevolge van de hogere stengeldichtheid. Ook het vruchtgewicht lag met 127 gram beduidend hoger dan in de referentie (112 gram).

De efficiëntie van omzetting van licht (mol) naar productie (g) is vergelijkbaar tussen de twee belichtingssystemen. Half juni hadden de planten van de referentie 9 g tomaat aangemaakt per mol licht die de planten tot dan toe hadden ontvangen, bij het hybride-systeem was dit 9,2 g/mol.

Lager energieverbruik per kg tomaat in de winter

Hoewel het hybride belichtingssysteem een hoger geïnstalleerd vermogen heeft per m², is het energieverbruik per kilogram tomaat tijdens de winterperiode toch lager dan in de referentie. Eind maart realiseerden we een energiebesparing van 7%. Half april werden de SON-T-lampen en led-toplights uitgeschakeld terwijl de led-interlights nog bleven branden. Daardoor steeg het energieverbruik per kg tomaat in het hybride-systeem en eindigde het totale verbruik in juni 12% hoger dan in de referentie met alleen SON-T-belichting.

 

L. Wittemans (Proefstation voor de Groenteteelt)

W. Vanlommel (Proefcentrum Hoogstraten)

J. Vermeiren & K. Steppe (UGent)

 

Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van het LA-traject ‘LightMan, Management van licht in bedekte teelten’ (140979) met steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

De resultaten werden gepubliceerd in Proeftuinnieuws 1 (2020), p 24-25.

< terug naar overzicht