< terug naar overzicht

Rekenblad PV-systeem

Enerpedia ontwikkelde een rekenblad waarmee u zelf de rendabiliteit van een systeem van zonnepanelen (ook wel PV-panelen genoemd) kan uitrekenen.

Hier vind je het rekenblad

Het rekenblad houdt rekening met het boekhoudkundig stelsel van het bedrijf, het elektriciteitsverbruik op het bedrijf, de oriëntatie van het dak en de specificaties van de offerte van uw zonnepaneleninstallateur.

Gebruik                

In eerste instantie dient u in de tool te kiezen tussen een systeem kleiner of een systeem groter dan 10 kW. De 10 kW grens bepaalt immers of u kunt werken met een terugdraaiende teller of niet en dat heeft een grote invloed op de rendabiliteit. Voor gezinnen wordt meestal een systeem van 4 of 5 kW geïnstalleerd, daarvoor kiest u dus ‘< 10 kW max. vermogen omvormer (terugdraaiende teller)’. Het elektriciteitsverbruik op de meeste melkvee en varkensbedrijven is zo groot dat er meestal gekozen wordt voor een systeem dat groter is dan 10 kW, daarvoor kiest u dus ‘>10 kW max. vermogen omvormer’.

Neem je jaarlijkse elektriciteitsfactuur bij de hand om je jaarlijks verbruik te weten, je vindt er ook het dagtarief en het nachttarief terug (exclusief BTW). Bij het rekenblad > 10 kW wordt het verbruik tijdens de piekuren gevraagd (Elektriciteitsverbruik PIEK).

Geef vervolgens de hellingshoek en de oriëntatie van het dak in.

Het vermogen van de zonnepanelen (kWp) en de omvormer (kW) vind je terug op de offerte, alsook de investeringskost (exclusief BTW).

De reeds ingevulde cijfers (bijvoorbeeld de bandingfactor) kun je aanpassen indien nodig.

Uitkomst

Nadat je op ‘bereken’ klikt, worden er drie waardes weergegeven:

  • Netto contante waarde over 20 jaar: dit is de winst die de investering in zonnepanelen genereert op 20 jaar tijd
  • IRR over 20 jaar: dit is het opbrengstpercentage van de investering over 20 jaar
  • Dynamische terugverdientijd: dit geeft aan na hoeveel jaar de investering is terugverdiend en de investering begint op te brengen

< terug naar overzicht