< terug naar overzicht

Resultaten van het Inagro zonnepanelentestveld

In 2013 werd een testveld met 12 types zonnepanelen aangelegd bij Inagro. De opzet is om de verschillende types onder reële omstandigheden te monitoren en te bepalen welke parameters écht de reële elektriciteitsproductie bepalen. Sinds 2014 publiceert Inagro jaarlijks de resultaten hiervan.

Jargon

Wattpiek, kW, omvormer, inverter... Wie zonnepanelen wil plaatsen, schaaft zijn technische woordenschat best wat bij. Om jullie hierin wegwijs te maken een kort overzicht:

kilowattpiek (kWp) of wattpiek (Wp) geeft aan hoeveel elektrisch vermogen uw zonnepanelen maximaal kunnen produceren. Het is dus een maat voor de grootte van uw installatie: hoe meer kWp's op uw dak liggen, hoe meer elektriciteit u kunt verwachten.

De typische grootte van een zonnepanelensysteem voor 1 gezin is 4 kWp.

De term wordt ook gebruikt om panelen onderling te vergelijken. Panelen met een hogere Wp zijn performanter en zouden meer stroom moeten produceren onder dezelfde condities, maar zijn ook duurder. Het max. vermogen van 1 paneel ligt typisch tussen 200 en 300 Wp.

1 kilowattpiek = 1000 wattpiek

kilowattuur (kWh) of wattuur (Wh) wordt gebruikt als maat voor de hoeveelheid elektriciteit. Het wordt vermeld op uw elektriciteitsrekening om aan te geven hoe hoog uw verbruik was. Hoeveel elektriciteit uw zonnepanelen effectief produceren, wordt ook uitgedrukt in kWh. Gemiddeld produceren zonnepanelen in België jaarlijks gemiddeld 950 kWh per kWp. Voor een systeem met 10 kWp aan zonnepanelen komt dat dus neer op 9500 kWh per jaar.

1 kilowattuur = 1000 wattuur

De termen omvormer en inverter slaan op hetzelfde toestel. Omdat zonnepanelen gelijkstroom produceren, maar op het net wisselstroom nodig is, moet deze omgevormd worden. Dat is de taak van de omvormer. Het maximaal vermogen dat uw omvormer kan leveren, wordt uitgedrukt in kilowatt (kW). Dit is het vermogen waarop de wetgever zich baseert om uw systeem in te delen voor o.a. vergunningen, groenestroomcertificaten en het prosumententarief.

Types panelen

De volgende panelen zijn geïnstalleerd in het testveld:

Nr.

Merk

Module

Mono- of Polykristallijn

Productieland

Wp

1

Yingli solar

YL260C-30b

mono

China

260

2

Suntech

STP245S-20/Wd

mono

China

245

3

Suntech

STP250S-20/Wd

mono

China

250

4

REC peak energy

REC245PE

poly

Singapore

245

5

Trinasolar

TSM-240PC05

poly

China

240

6

Siliken

SLK60P6L

poly

Roemenië

245

7

Mage Solar

Mage Powertec

mono

Duitsland

260

8

Schüco

MPE 225 PS 04

poly

Duitsland

225

9

Sunrise

SR-P660230

poly

China

230

10

ET Solar

ET-P660250WW

poly

China

250

11

Kyocera

KD245GH-4YB

poly

Tsjechië

245

12

Mitsubishi

PV-MLT255HC

mono

Japan

255

Resultaten 2015

Tussen de types panelen zat ook in 2015 wel degelijk een verschil. Wanneer de verschillende Wp van elk type paneel in rekening wordt gebracht, zijn er verschillen tot 15%. Opvallend is ook dat het vermogen van de panelen (Wp) wel een indicatie, maar geen zekerheid geeft over de effectieve productie van elk type paneel. Theoretisch gezien zou dit wel het geval moeten zijn. in deze resultaten zien we geen verschil tussen polykristallijne en monokristallijne panelen.

Figuur. Gemiddelde jaarproductie per type paneel (kWh/Wp).

Zeker is dat de keuze van de panelen een grote invloed heeft op de prestatie en rentabiliteit van een PV-installatie. Uit de data op lange termijn zullen we een zicht te krijgen op het efficiëntieverlies van de verschillende types zonnepanelen na 5, 10 en zelfs 20 jaar.Wat betreft de rentabiliteit gelden dezelfde conclusie als bij de productiecijfers: types 8 en 9 scoren het best en type 7 het slechtst. Het verschil bedraagt maar liefst 11 jaar in terugverdientijd! De keuze van de panelen is dus zeker bepalend voor de rentabiliteit van een PV-installatie.

Tabel. Berekende terugverdientijd en interne rentevoet investering (IRR) op 20 jaar (voor een systeemgrootte van 11 kWp).

< terug naar overzicht