< terug naar overzicht

Sjabloon voor opmaak energiebalans beschikbaar!

In het sjabloon vul je verschillende pagina’s aan met informatie over jouw bedrijf, de persoon die het sjabloon invult, de verbruiksgegevens van de verschillende brandstoffen etc...

Verder moet je ook de no regret-maatregelenlijst aftoetsen. In deze lijst kan je aanduiden of de maatregel van toepassing is op jouw bedrijf en of je deze al dan niet al uitgevoerd hebt. Indien niet, dan kan je de terugverdientermijn berekenen door de verwachte investeringskost en de potentiële besparing in te vullen. Om je te ondersteunen in het bepalen van de potentiële besparing, werd in de handleiding een hoofdstuk met richtlijnen per maatregelen opgenomen.

Als je het sjabloon volledig ingevuld hebt, kan je het opslaan als een pdf-rapport dat je kan opladen op Energieloket Vlaanderen.  Alle gegevens die je hier verder moet invullen, kan je overnemen uit het rapport.

Het sjabloon en de bijhorende handleiding kan je hier downloaden.

 

De maatregelen die een terugverdientermijn van minder dan drie jaar hebben, moeten binnen de vier jaar na het indienen van de energiebalans uitgevoerd worden. De opgemaakte energiebalans moet vierjaarlijks een update krijgen. 

 

Meer info


Carla Siongers
Thomas More – Expertisecentrum Energie
energie.glastuinbouw@thomasmore.be

 

< terug naar overzicht