< terug naar overzicht

Stallen en elektriciteitskeuring

Inagro krijgt vaak vragen over de elektriciteitskeuring van een stal. Met de hulp van ACA, OCB en Idewe zochten ze een en ander uit. Door het belang van de keuring voor de verzekeringen zetten ze de belangrijkste punten even op een rij.

 

Het keuringsattest

Sowieso moet iedere stal beschikken over een keuringsattest. Belangrijk is dat het wel degelijk moet gaan om een keuringsattest waarbij er geen inbreuken vastgesteld zijn! Een dergelijk attest betekent dat jouw elektrische installatie conform het AREI is (Algemeen Reglement op Elektrische Installaties) of voor oudere installaties conform de op dat moment geldende regelgeving.

 
Hoe lang is een attest geldig?

Eerst en vooral is er een verschil of je als landbouwer een hoogspanningscabine hebt of dat je laagspanningsklant bent.

In het geval er een hoogspanningscabine is dient deze jaarlijks gekeurd te worden. 

Als laagspanningsklant hangt de periode tot herkeuring af van het feit of je al dan niet werkgever bent. Als werkgever moet je de installatie elke 5 jaar laten herkeuren. Zodra er bijvoorbeeld jobstudent of seizoenarbeider tewerkgesteld is, betekent dit dat er een keuring om de 5 jaar nodig is.
Als je echter geen werkgever bent, dan is een keuring om de 25 jaar voldoende.

Hierop zijn er echter nog uitzonderingen:

  • In het geval er nieuwe installaties/gebouwen bijkomen 
  • Bij grondige wijzigingen aan een installatie (vb bijplaatsen van circuit)
  • Plaatsen van zonnepanelen


In dergelijke situaties is het nodig om de elektrische installatie te laten herkeuren. Men kan ervoor opteren om enkel het aangepast deel te laten controleren. Echter als men een volledige keuring laat uitvoeren zijn de meerkosten meestal beperkt en is het vanaf die datum dat de termijn begint te lopen tot de verplichte herkeuring.


Mocht je nog extra vragen hebben daaromtrent kan je contact opnemen met de dienst energie van Inagro: Jan.leenknegt@inagro.be of 051 27 33 91.

< terug naar overzicht