< terug naar overzicht

Stekken van perkplanten bewortelen snel onder LED

Uit een onderzoek op chrysant leerden we dat extra verrood licht de beworteling stimuleert. Blauw licht zorgt op zijn beurt voor minder strekking en een normale plantmorfologie. Deze kennis werd door PCS getest op een reeks perkplanten.
 

Proefopstelling

In 2016 en 2017 werden een reeks perkplanten beworteld onder LED zonder daglicht: Pelargonium zonale, Pelargonium peltatum simple en Pelargonium peltatum double, Bidens, Lobularia, Nemesia, Petunia en Verbena.
Er werden vijf verschillende LED-recepten uitgetest. Er was telkens 60 µmol/m².s PAR-licht aanwezig (rood + blauw), al dan niet aangevuld met verrood licht. De eerste combinatie bestond uit 16 µmol/m².s blauw (16B) + 44 µmol/m².s rood (44R). Bij de tweede combinatie werden percentages van de drie kleuren gekozen die overeenkomen met het zonlicht: 16 µmol/m².s blauw (16B), 44 µmol/m².s rood (44R) + 16 µmol/m².s verrood (16FR). Een derde combinatie behoudt de blauwe en rode intensiteit, maar heeft een extra hoeveelheid verrood licht die de beworteling zou stimuleren (16B+44R+40FR). In een vierde combinatie werd het aanwezige verrood licht uitgeschakeld na 1 week (16B+44R+50/0FR). In de laatste combinatie werd de intensiteit van het blauw licht verhoogd naar 24 µmol/m².s (24B) en het aandeel rood verlaagd om meer compacte stekken te krijgen, en werd het verrood licht ook uitgeschakeld na 1 week belichten.

Duidelijk verschil in kleur en strekking

De beworteling van de Pelargonium stekken vertoonde geen verschil onder de verschillende LED-combinaties. Stekken van Bidens, Lobularia, Nemesia, Petunia en Verbena bewortelden wel sneller wanneer verrood licht aanwezig was. De hoeveelheid verrood licht speelde in deze proef weinig rol, en ook het uitschakelen van het verrood licht na 1 week had geen effect op de beworteling die werd opgemeten na 2 weken.
Alle perkplanten vertoonden echter wel duidelijk verschillen in kleur en strekking. Een toenemende hoeveelheid verrood licht zorgde voor een blekere plantkleur (Foto 1). Wanneer dit verrood licht na 1 week werd uitgeschakeld, kleurden de stekken terug donkergroen na enkele dagen. Naast een blekere kleur, zorgde extra verrood licht ook voor meer strekking. De stekken onder de combinaties waarbij verrood licht continu bleef branden, waren duidelijk langer. Stekken die maar 1 week verrood licht kregen, waren minder gestrekt. Pelargonium, Petunia, Verbena en Lobularia reageerden bovendien op het extra blauwe licht door nog iets korter te blijven dan in combinatie 4. Door dit extra blauwe licht was de hoogte vergelijkbaar als het object zonder verrood licht (16B+44R).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Pelargonium stekken na 21 dagen onder de verschillende LED-combinaties zonder daglicht.

Verdere opgroei in serre

Er werden per cultivar en LED-combinatie 10 stekken opgepot en verder opgevolgd in een serre zonder belichting. Net zoals in de praktijk, werden Bidens, Lobularia, Nemesia en Verbena ook getopt na het oppotten. Deze topbeurt zorgde ervoor dat het grote verschil in stekhoogte niet meer zichtbaar was, en ook bij de verdere opgroei vertoonden de planten geen verschillen. Maar ook bij de Pelargonium cultivars en Petunia verdween het verschil in hoogte naarmate de planten langer zonder belichting werden opgegroeid. Ook het kleurverschil verdween na enkele dagen onder gewoon daglicht.
Resultaten van bewortelingsproeven van andere gewassen onder LED kunnen ook op de website van het PCS onder het Kennisplatform Plantenfysiologie worden bekeken.

Meer info

Annelies Christiaens - Annelies.christiaens@pcsierteelt.be

 

Dit onderzoek kadert in het VLAIO-landbouwtraject ‘Kennisgedreven sturing van plantfysiologische processen in de sierteelt ter bevordering van de plantkwaliteit’, een samenwerking binnen de Technopool Sierteelt tussen ILVO, PCS en UGent.

 

< terug naar overzicht